position : หัวหน้าแผนกบริหารจัดการความเสี่ยง RM 1 อัตรา
section :
work place :

qualification

 • จบปริญญาตรีพยาบาลวิชาชีพ

 • สามารถตัดสินใจในงานพยาบาลได้ดี

 • มีประสบการณ์งานบริหารระบบคุณภาพ หรืองานความเสี่ยงในโรงพยาบาล  5 ปีขึ้นไป

 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกลักษณะดี

 • เพศ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

 • สามารถโทรสอบถาม 1390 ต่อ 161

 • ส่งเรซูเม่ที่  Petch.hr@gmail.com responsible

 • การวางแผนนโยบายการบริหารความเสี่ยง

 • ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร

 • กำกับติดตามการปฏิบัติงาน

 • สรุปข้อมูลความเสี่ยงทุกระดับขขององค์กร

 • รายงานในที่ประชุมความเสี่ยงให้แก่บอร์ดบริหารของโรงพยาบาลกลุ่มงาน
For more information, please contact the Human Resources department.
Petcharavej Hospital 2469/13,15 New Phetchaburi Rd., Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok, 10310 Thailand
Tel : 1390
Fax : 0-2318-1986 ,0-2319-2086
E-mail : ติดต่อเรา : info@petcharavej.com