ตรวจโควิด Drive Thru Antigen Test kit
ตรวจโควิด- 19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK)

ตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ค่าบริการ : ราคา 300

 

พร้อมใบรับรองผลตรวจภายในวันที่เข้ารับบริการ (ระยะเวลาประมาณ 30-60นาที ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้รับบริการ)

(ใบรับรองผลการตรวจจากห้องปฎิบัติการ)

 

...................................................

SWAB : โดยเจ้าหน้าที่พยาบาล
...................................................

*โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ออกใบรับรองแพทย์ทุกกรณี

 

เวลาเปิดให้บริการ : 09.00 - 16.00 น.
(เปิดลงทะเบียน 08.45, ปิดลงทะเบียน 15.30น.)

จันทร์ - อาทิตย์

เปิดตรวจวันนี้ - 31 ธันวาคม 2564

 

ATK

 

 

 

ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจโควิด - 19 แบบ walk Thru
 

ขั้นตอนที่ 1

- ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่จุดบริการอาคาร C กับเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนการตรวจได้ทันที 


ขั้นตอนที่ 2

- ชําระค่าบริการกับเจ้าหน้าที่การเงิน พร้อมรับใบเสร็จ


ขั้นตอนที่ 3

- พยาบาลจะทําการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก


ขั้นตอนที่ 4

- รอรับผลตรวจในวันเข้ารับบริการภายใน 30-60 นาที

 

(ปิดลงทะเบียนตรวจโควิด - 19 แบบ walk Thru เวลา 15.30 น.)
 

 

 

 

ตรวจ ATK ที่ไหน

 

 

ตรวจ ATK ราคา
 

ลงเบียน ATK


ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจโควิด - 19 แบบ Drive Thru


ขั้นตอนที่ 1

 ลงทะเบียนและชำระค่าบริการ คลิก  ส่งหลักฐานและชำระค่าบริการผ่านช่องทาง Line Official : @petcharavej

ขั้นตอนที่ 2

- แจ้งที่ป้อม รปภ.ตรวจโควิดแบบ DRIVE THRU - ATK พร้อมรับบัตรจอดรถ

ขั้นตอนที่ 3

- วนรถไปยังอาคาร C ใกล้ทางออก 

- พยาบาลจะทําการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก พร้อมรับใบเสร็จ

ขั้นตอนที่ 4

 

- รอรับผลตรวจในวันเข้ารับบริการภายใน 30-60 นาที

- คืนบัตรจอดโดยแสดงใบเสร็จกับเจ้าหน้าที่ รปภ.(ไม่เสียค่าจอดรถ)

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการตรวจ ATK ราคา 300 บาท
 


• จักต้องชำระค่าบริการก่อนวันเข้ารับบริการไม่เกินเวลา 17.00 น. (หากเลยเวลาดังกล่าวจักได้คิวเป็นวันถัดไป)

• เมื่อชำระค่าบริการแล้วแจ้งหลักฐานการชำระเงินและหน้าบัตรประจำตัวประชาชนที่ Line Official : @petcharavej 

• สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้เข้ารับรับบริการและวันเข้ารับบริการทุกกรณี

• การตรวจ ATK DRIVE-THRU COVID-19 TEST เป็นความประสงค์ของผู้รับบริการ ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี

• กรณีตรวจเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ Fit to fly ไม่สามารถใช้บริการ ATK DRIVE THRU COVID-19 TEST ได้

• โรงพยาบาล สงวนสิทธิการออกใบรับรองแพทย์ทุกกรณี

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือจองคิวชำระค่าบริการ โดยตรงได้ที่ Line Official : @petcharavej

 

 

 

 

 

บริการตรวจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

 

บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ในราคา 1,900 บาท คลิกที่รูปด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียด