danger from Styrene Monomer
danger from Styrene Monomer

จากเหตุการณ์โรงงานโฟมระเบิดที่กิ่งแก้ว 21 ส่งผลให้สารสไตรีนโมโนเมอร์ (Styrene Monomer หรือ SM) เกิดการระเหยรั่วไหลออกมาในพื้นที่เสี่ยง สารชนิดนี้เป็นอันตรายต่อร่างกายทั้งการสูดดม การสัมผัสทางผิวหนัง หรือเข้าตา หากได้รับสารพิษชนิดนี้ต้องทำการปฐมพยาบาลอย่างถูกต้อง และควรเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงในทุกกรณี

 

สารสไตรีนโมโนเมอร์ คืออะไร

 

สารสไตรีนโมโนเมอร์ (Styrene Monomer หรือ SM) เป็นของเหลวที่มีลักษณะใส มีความข้นเหนียว และมีกลิ่นเฉพาะตัว ใช้ในการผลิตพลาสติก ยางสังเคราะห์ หรือฉนวนโฟม เป็นต้น สามารถระเหยและติดไฟได้ง่ายเมื่อถูกเผาไหม้ สารสไตรีนโมโนเมอร์จะระเหยเป็นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซที่อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ สามารถปนเปื้อนกับน้ำได้เพราะสารนี้ไม่ค่อยจับตัวกับดิน

 

สารสไตรีนโมโนเมอร์กับผลเสียต่อสุขภาพ

 

  • หากหายใจรับสารนี้จะทำให้เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ คลื่นไส้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย และมึนงง
  • หากหายใจรับสารสไตรีนโมโนเมอร์เป็นเวลานานจะทำให้การได้ยินเสื่อม สามารถตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ ได้ช้า และปัญหาทางสายตา
  • กรณีสารสไตรีนโมโนเมอร์สัมผัสผิวหนังจะมีอาการระคายเคือง ผิวหนังแดงแตกและแห้ง
  • หากร่างกายรับสารในปริมาณสูงจะทำให้มีอาการชัก และรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

 

หากร่างกายได้รับสารสไตรีนโมโนเมอร์ในระยะยาวจะส่งผลต่อโคโมโซมและเป็นสารก่อมะเร็งได้ ผู้ที่ได้รับสารจะเสี่ยงเกล็ดเลือดต่ำ หงุดหงิดง่าย ต่อมน้ำเหลืองผิดปกติ นอกจากนี้ยังอันตรายในสตรีตั้งครรภ์ทำให้มีโอกาสแท้งมากขึ้นหากสัมผัสกับสารชนิดนี้

 

สารเคมีสไตรีนโมโนเมอร์จากโรงงานกิ่งแก้ว

 

หากได้รับสารสไตรีนโมโนเมอร์ควรทำอย่างไร

 

  • กรณีรับสารเคมีผ่านการสูดดม : ต้องรีบย้ายผู้ที่ได้รับสารไปยังพื้นที่อากาศบริสุทธิ์ และต้องทำการประเมินการหายใจรวมถึงการเต้นของหัวใจ หากไม่พบให้ทำ CPR
  • กรณีรับสารเคมีบริเวณผิวหนัง : ล้างผิวหนังด้วยน้ำสะอาดในปริมาณมาก หากสารเคมีมีฤทธิ์เป็นกรดต้องถอดเสื้อผ้าออกก่อนเพื่อความปลอดภัย
  • กรณีสารเคมีเข้าตา : รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดในทันทีต้องล้างจนถึงเปลือกตาประมาณ 15 นาทีขึ้นไปจากนั้นให้ป้ายขี้ผึ้งและพบแพทย์โดยด่วน

 

หากหยุดหายใจ หรือหายใจลำบากต้องช่วยเหลือด้วยเครื่องช่วยหายใจ และพยายามหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงการระเบิดและเสี่ยงรับสารเคมีตามที่ประกาศไว้