สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

About Us

ตอน : ประสบการณ์ตรงจากคนไข้ผ่าตัดกระดูกสันหลัง โดยการส่องกล้อง 

คุณ ฉันทนา วิจักขณากุล อายุ 56 ปี อาชีพผู้จัดการสำนักงาน ได้เข้ามาพบคุณหมอโดยใช้สิทธิประกันสังคม เนื่องจากมีอาการชาที่ขาเป็นเวลานาน 

คุณหมอแนะนำให้ผ่าตัดส่องกล้องเพื่อรักษา โดยมีทีมแพทย์ผ่าตัดนำโดย นพ.เทวเจษฎา ภาเรือง  นพ.ศิรชัย ปิยะชน และ นพ.ชุมพล คคนานต์  หลังจากผ่าตัด ใช้ระยะเวลาพักฟื้นไม่นานไม่มีอาการเจ็บแผลเพราะแผลเล็ก การเดิน การนั่ง นอนได้ปกติ พร้อมทั้งได้รับการบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลหลังการผ่าตัด

 

******************************************