สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

Services

More Articles ...

Subcategories

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารสมัครงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มที่ แผนกบุคคล รพ.เพชรเวช ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพ โทร. 0-2718-1515 ต่อ 160,161-2 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2718-1515 ต่อ 104