สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

Services

 

โรงพยาบาลเพชรเวชตั้งอยู่ติดกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่  รวมทั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่พักอาศัย  ดังนั้นการรักษาในกรณี  ฉุกเฉินจึงมีศักยภาพสูงในการเติบโตในอนาคต ปัจจุบันมีพื้นที่บริการประกอบด้วย  เตียงกั้นม่านตรวจสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน 4 เตียงตรวจ รวมทั้งห้องผ่าตัดเล็ก 1 ห้อง ห้อง CPR  1 ห้อง และรถ Ambulance จำนวน 3 คัน  จึงมีความพร้อมในการรองรับทั้งผู้ป่วยศัลยกรรมและฉุกเฉิน  ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยอย่างเร่งด่วนและทันท่วง ที  นับตั้งแต่ชั่วโมงแรก โรงพยาบาลเพชรเวชจึงเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่ เพื่อรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

 

ตอบสนองความต้องการด้านบริการการแพทย์ โดยมุ่งเน้นความได้เปรียบด้านที่ตั้งโรงพยาบาลและความพร้อมของสถานที่ ทีมแพทย์เฉพาะ ทางและบุคลากรทางการแพทย์

 

แผนกฉุกเฉิน  พร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ    ที่มีความชำนาญ   เพื่อให้สามารถดูแล ผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังสามารถขอคำปรึกษา  และติดต่อแพทย์เฉพาะทางสาขาหลักทุกสาขาได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ด้านบุคลากรมีการเตรียมพร้อมของจำนวนเจ้าหน้าที่  เพื่อให้เพียงพอต่อการดูแลผู้ป่วย ซึ่งบุคลากรของโรงพยาบาลจะเน้นการฝึกอบรมให้มีความรู้ความชำนาญในการดูแลผู้  ป่วยอยู่เสมอ รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะมอบบริการด้วยความอบอุ่นมีไมตรีจิตและเอื้ออาทร  ต่อผู้มาใช้บริการรักษาพยาบาลทุกท่าน

 

พรั่งพร้อมด้วย เครื่องมือแพทย์อันทันสมัย 

ภายในแผนกฉุกเฉิน พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยในนาทีวิกฤติได้อย่างทันท่วงที  อาทิ

  • เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจระบบ  Biphasic ที่มีประสิทธิภาพสูงในการกระตุ้นการทำงานของหัวใจ
  • เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ  ชีพจร ความดันโลหิตและวัดค่าอิ่มตัวของออกซิเจน
  • เครื่องมือผ่าตัดเล็ก 
  • อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอันทันสมัย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนก ฉุกเฉินโรงพยาบาลเพชรเวช

โทร. 0-2718-1515 ต่อ 297