สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

Services

Medical staff


  • หน้าที่
  • 1
  • 2

M.D. Chaiyasit Suriyanusorn

Specialists :

เวชศาสตร์ชะลอวัย

Qualification :

Medical Degree , Mahidol University (Rama)

Hours :

Tue , Wed : 05.00 - 08.00 p.m.
Fri : 08.00 a.m. - 05.00 p.m.
Sat : 04.00 - 08.00 p.m.

M.D. Chanyoot Bandidwattanawong

Specialists :

เวชศาสตร์ชะลอวัย มะเร็งวิทยา

Qualification :

Medical Degree , Mahidol University (Rama)

Hours :

Mon : 05.00 - 08.00 p.m.

M.D. Niphon Kemapetch

Specialists :

สูติ-นรีเวช

Qualification :

Medical Degree , Chulalongkorn University

Hours :

Sat : 01.00 - 03.00 p.m.

M.D. Boonkiat Charoenratanaporn

Specialists :

สูติ-นรีเวช

Qualification :

Medical Degree , Mahidol University (Rama)

Hours :

Mon : 09.00 a.m. - 02.00 p.m.
Tue : 09.00 - 12.00 a.m.

M.D. Thanarat Layangkul

Specialists :

กุมารเวชกรรม

Qualification :

Medical Degree , Songkhlanakarintr University

Hours :

Sun : 01.30 - 02.30 p.m. (Week 2)

Nithipun Suksumek

Specialists :

กุมารเวชกรรม

Qualification :

Medical Degree , Phramongkutklao College of Medicine

Hours :

Sun : 01.00 - 06.00 p.m. (Week 2,4)

M.D. Krisanaphan Thanakornpisal

Specialists :

จักษุ โสต คอ นาสิก

Qualification :

Medical Degree , Philippines

Hours :

Tue : 05.00 - 07.30 p.m.
Sun : 10.00 - 12.00 a.m.

M.D. Chaisit Baimai

Specialists :

จักษุ โสต คอ นาสิก

Qualification :

Medical Degree , Mahidol University (Rama)

Hours :

Sat : 09.30 a.m. - 01.00 p.m.

Sutthida Sutthisiripas

Specialists :

พยาบาล

Qualification :

Nursing Degree, Siam & MBA, Stamford

Hours :

00.00 a.m. - 00.00 p.m.

M.D. Phuwasit Trichaksang

Specialists :

ศัลยกรรม

Qualification :

Medical Degree , Mahidol University (Rama) & Songkhlanakarintr University

Hours :

00.00 a.m. - 00.00 p.m. 

Oranuch Phowichian

Specialists :

กุมารเวชกรรม

Qualification :

Medical Degree , Mahidol University (Rama)

Hours :

00.00 a.m. - 00.00 p.m.

M.D. Nuttawut Nuchnonsi

Specialists :

เวชกรรม

Qualification :

Medical Degree , Rangsit University

Hours :

00.00 a.m. - 00.00 p.m.

M.D. Pakorn Raisiriruangrai

Specialists :

สูติ-นรีเวช

Qualification :

Medical Degree

Hours :

00.00 a.m. - 00.00 p.m.

M.D. Uthen Boonorana

Specialists :

เวชศาสตร์ชะลอวัย

Qualification :

Medical Degree , Thammasat University

Hours :

00.00 a.m. - 00.00 p.m.

Surasawadee O-rak

Specialists :

พยาบาล

Qualification :

Faculty of Nurse , Christian University

Hours :

00.00 a.m. - 00.00 p.m.

Sumreng Jaiduang

Specialists :

Qualification :

Hours :

00.00 a.m. - 00.00 p.m.

M.D. Prasopchok Thongsari

Specialists :

เวชกรรม

Qualification :

Medical Degree , Thammasat University

Hours :

00.00 a.m. - 00.00 p.m.

Narista Pitayarachasak

Specialists :

จักษุ โสต คอ นาสิก

Qualification :

Medical Degree , Thammasat University

Hours :

00.00 a.m. - 00.00 p.m.

Parawee Prayoonhong

Specialists :

ศัลยกรรม

Qualification :

Medical Degree , Srinakharinwirot University

Hours :

00.00 a.m. - 00.00 p.m. 

M.D. Methee Wongsirisuwan

Specialists :

ศัลยกรรม

Qualification :

Faculty of Medicine Siriraj Hospital

Hours :

00.00 a.m. - 00.00 p.m.