สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

Services

 

 คลินิกหู คอ จมูก

ปัญหาเรื่องหู คอและจมูก เป็นสิ่งใกล้ตัวและอยู่ในชีวิตประจำวัน เมื่อมีปัญหาท่านสามารถเข้ารับบริการจากโสต ศอ นาสิกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ทุกวัน