สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

Services

 

แผนกทันตกรรม

แผนกทันตกรรมนับเป็นอีกแผนกหนึ่งของโรงพยาบาลเพชรเวช ที่อยู่ในระดับเต็มศักยภาพ โดยในขณะนี้เปิดให้บริการทั้งสิ้น 5 ห้องตรวจ โออ่า สะอาด ปลอดภัยให้บริการด้วยทีมทันตแพทย์ที่มีความชำนาญให้บริการครบทุกด้านของบริการทันตกรรม โดยมีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ดังนี้

 • ทันตกรรมทั่วไป
 • ทันตกรรมเด็ก
 • ทันตกรรมประดิษฐ์
 • ทันตกรรมศัลยกรรม
 • ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน
 • ทันตกรรมปริทันต์
 • ทันตกรรมจัดฟัน

ที่นี่...เราให้ความสำคัญกับการป้องกันภาวะแทรกซ้อน ที่จะเกิดขึ้นจากการรักษาทางทันตกรรม โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคทางระบบอื่น การเตรียมพร้อมกรณีผู้ป่วยเกิดภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยมากที่สุด การรักษาทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง จะทำให้ผลการรักษาได้ผลดียิ่งขึ้น มั่นใจในทันตกรรมปลอดเชื้อและความสะดวกในการนัด

 

ทันตกรรมทั่วไป

 • การอุดฟัน
 • การถอนฟัน
 • การขูดหินปูน

 

ทันตกรรมเด็ก

 • การอุดฟัน ถอนฟัน
 • การครอบฟันการรักษารากฟัน
 • การเคลือบฟลูออไรด์
 • ขัดฟัน
 • ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)

 

ทันตกรรมประดิษฐ์  (ใส่ฟัน)

 • การทำรากฟันเทียม
 • การใส่ฟันปลอมชนิดติดแน่น
 • การใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้
 • การใส่สะพานฟัน
 • การครอบฟัน

 

ทันตกรรมศัลยกรรม

 • การผ่าฟันคุด
 • ปัญหาเพดานช่องปากบน
 • ปัญหาขากรรไกร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกทันตกรรมโรงพยาบาลเพชรเวช

โทร. 0-2718-1515 ต่อ 355

เปิดบริการทุกวันในเวลา 09.00 – 20.00 น.

ยกเว้น วันอาทิตย์เปิดบริการในเวลา

09.00 – 16.00 น.