สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

Services

 

คลินิกจักษุกรรม

ปัญหาเรื่องตา สายตาและการมองเห็น เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน เมื่อมีปัญหาท่านสามารถเข้ารับบริการจาก

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ทุกวัน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกจักษุโรงพยาบาลเพชรเวช

โทร. 0-2718-1515