สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

Services

 

คลินิกอายุรกรรม

 คลินิกอายุรกรรม เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่  08.00 - 20.00 น. มีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางครอบคลุม สาขาต่าง ๆ  ดังนี้

 

ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อต่าง ๆ หรือปัญหาเกี่ยวกับภาวะเมตาบอลิก โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญ เปิดบริการ วันอังคาร , พุธ และศุกร์

ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินอาหาร โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน , บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญ รวมทั้งเครื่องมือแพทย์สำหรับการส่องกล้องเพื่อช่วยการตรวจวินิจฉัย และการรักษาที่มีความทันสมัย เปิดบริการวันจันทร์ , อังคาร และพฤหัสบดี

ผู้ที่มีภาวะข้ออักเสบ ปวดหรือบวมที่ข้อเข่า ข้อเท้า สามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเปิดให้บริการวันพฤหัสบดีและเสาร์

ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคหัวใจ กลุ่มอาการของหลอดเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ / หลอด เลือดสมองตีบ หรือภาวะไขมันในหลอดเลือดสูง โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และบุคลากรทางการ แพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญ เพราะปัญหาเรื่องหัวใจนั้นรอช้าไม่ได้ เปิดให้บริการวันจันทร์ , พุธ , ศุกร์ , เสาร์ และอาทิตย์

ปัญหาเรื่องทางเดินปัสสาวะ ไตเสื่อม ไตวาย สามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้ทุก วันอังคาร พฤหัสบดีและศุกร์

เลือดออกแล้วหยุดยาก ติดเชื้อในกระแสเลือด โลหิตจาง ฯลฯ เชิญรับบริการรักษาพยาบาลจากทีมแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญ ได้ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี

ขึ้นชื่อว่ามะเร็งแล้ว ไม่มีใครอยากเป็น แต่หากมีปัญหาเรื่องมะเร็ง เชิญรับบริการรักษาพยาบาลจากทีมแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญ ได้ทุกวันจันทร์

เจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อต่าง ๆ เชิญรับบริการรักษาพยาบาลจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้ทุกวันศุกร์และอาทิตย์ 

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

เปิดให้บริการทุกวันอังคารและพุธโดยจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

เปิดให้บริการทุกวันอาทิตย์และจันทร์ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เปิดให้บริการทุกวันเสาร์และอาทิตย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเพชรเวช

โทร. 0-2718-1515