สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

Services

 

ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยมากขึ้น ช่วยให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาก้อนเนื้องอก ถุงน้ำ ถุงไขมันที่ก่อให้เกิดปัญหาทางนรีเวช สามารถเข้ารับบริการปรึกษาสูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ทุกวัน

 

คลินิกฝากครรภแ์ ละวางแผนครอบครัว

สำหรับคู่สมรส หรือสมีภรรยา ที่ประสงค์จะวางแผนการแต่งงาน หรือวางแผนมีบุตร สามารถเข้ารับบริการปรึกษาสูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ทุกวัน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกสูตินรีเวชโรงพยาบาลเพชรเวช

โทร. 0-2718-1515