สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

Services

 

แผนก กายภาพบำบัด

บริการตรวจวินิจฉัย และบำบัดความบกพร่องของร่างกายโดยการส่งเสริมสุขภาพด้วยวิธีการรักษา ป้องกัน แก้ไขความเสื่อมสภาพของอวัยวะต่างๆ เพื่อฟื้นฟูสุขภาพกายและจิตใจ ตามหลักวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ของการใช้เครื่องมือกายภาพบำบัดโดยตรง

 

โรคที่รักษาด้วย การทำกายภาพบำบัด

  • ปวดไหล่ ปวดเข่า ปวดหลัง
  • โรคทางเดินหายใจ
  • ปอดอักเสบ
  • ปวดบวมการอักเสบ
  • ลมในปอด
  • ปอดแฟบ
  • การเสื่อมสภาพอันเกิดจากไฟลวก หรือความชรา
  • อัมพาตที่แขน ขา ใบหน้า
  • อัมพาตครึ่งซีก
  • อัมพาตทั้งตัว

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกกายภาพบำบัดโรงพยาบาลเพชรเวช

โทร. 0-2718-1515 ต่อ 166,167