สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

News & Events

โรงพยาบาลเพชรเวช ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ มหาชน) หรือ สรพ. รับรองกระบวนการคุณภาพ (Accreditation survey) ของโรงพยาบาล

 

โรงพยาบาลเพชรเวช ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ มหาชน) หรือ สรพ. รับรองกระบวนการคุณภาพ (Accreditation survey) ของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเพชรเวชได้รับประกาศนียบัตร รับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19   จัดโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. มอบประกาศนียบัตรให้โรงพยาบาลในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสถานพยาบาล ที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (HA: Healthcare Accreditation Institute) ในวันที่13 มีนาคม 2561ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี