สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

News & Events

เมื่อเร็วๆ  นี้โรงพยาบาลเพชรเวชได้จัดสัมมนาเรื่อง "มะเร็งทางเดินอาหาร" ให้ตัวแก่ตัวแทนบริษัทประกัน

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลเพชรเวช จัดงานสัมมนาให้กับตัวแทนบริษัทประกัน โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วิจักรษณ์ กาญจนอุทัย  อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ บรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถามในหัวข้อ “ มะเร็งทางเดินอาหาร” ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงพยาบาลเพชรเวช

นอกจากนี้ยังพาผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเดินเยี่ยมศูนย์ต่างๆ อาทิ  Premium Clinic, ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์แพทย์ทางเลือก  และห้องพักผู้ป่วยอีกด้วย