สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

News & Events

ของขวัญปีใหม่ประกันสังคม, เพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 40, การประชุมคณะรัฐมนตรี

จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ได้ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรองจำนวน 3 ฉบับ เพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อเพิ่มและขยายสิทธิประโยชน์รวมถึงเพิ่มทางเลือกใหม่ (ทางเลือกที่ 3) สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้ใกล้เคียงกับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 โดยคาดว่าจะประกาศใช้ทันภายในสิ้นปี 2560 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ประกันตนและพี่น้องผู้ใช้แรงงานนอกระบบกว่า 20 ล้านคน

Read more ...
เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติสามารถเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทั้งรัฐและเอกชน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

สธ.ให้โรงพยาบาลสร้างความเข้าใจประชาชนถึงอาการวิกฤติฉุกเฉินที่เข้าเกณฑ์ “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่” หากมีข้อสงสัยสอบถามที่ 0-2872-1669

Read more ...
แนะคนไทยตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจทุกปี, โจ บอยสเก๊าท์, หัวใจวายเฉียบพลัน, เกิดความผิดปกติของไฟฟ้าในหัวใจห้องล่าง

จากการเสียชีวิตของ โจ บอยสเก๊าท์ นักวิชาการจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว.ระบุต้นเหตุของหัวใจวายเฉียบพลัน เกิดจากหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรง แนะคนไทยตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจทุกปี

Read more ...
เสพยาซอมบี้, คลุ้มคลั่ง, อันตรายถึงชีวิต, วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

จากกรณีคลิปที่มีชายและหญิงต่างชาติ ลักษณะคลุ้มคลั่ง คาดว่ามาจากการใช้ยาซอมบี้ อย.เตือนวัยรุ่นอย่าริลองใช้ยาตัวนี้ อันตรายถึงชีวิต พบรายงานผู้เสียชีวิตจากการใช้ยาซอมบี้ในต่างประเทศกว่า 130 ราย สำหรับในประเทศไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมให้เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1

Read more ...
Page 8 of 15