สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

News & Events

          อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าเราจะระวังตัวแค่ไหน แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความเสียหายตามมาทั้งสิ่งของ หรือการได้รับบาดเจ็บทั้งทางร่างกายและจิตใจ ดังนั้นเมื่อประสบอุบัติเหตุสิ่งที่ผู้ประสบภัยควรรู้และปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ และตั้งสติให้ดีเพื่อพร้อมรับมือ

 

4 เรื่องที่ต้องทำเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

1. ผู้เห็นเหตุการณ์ หรือผู้ประสบอุบัติเหตุให้จดทะเบียนรถ หรือถ่ายภาพรถคันที่เกิดอุบัติเหตุ

2. โทรแจ้ง 1791 หรือบริษัทประกันภัยของรถคันที่เกิดเหตุ / แจ้งตำรวจ

3. กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ให้นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้บาดเจ็บ และแจ้งข้อมูลรถคันที่เกิดเหตุแก่โรงพยาบาล

4. สิทธิของผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับความคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ.ในวงเงินตามที่กฎหมายกำหนด หากรถคันที่เกิดเหตุมีประกันภัย พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น

ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.

ผู้ที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า หรือผู้ใดก็ตามที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุดังกล่าว จะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ตามที่กฎหมายกำหนด

เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว สิ่งแรกที่ควรปฏิบัติคือ การตั้งสติ ตรวจเช็คความเสียหายที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นและปฏิบัติตามวิธีการที่แนะนำไว้ค่ะ