สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

News & Events

CT scan

        เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือ Computed Tomography (CT) เป็นเครื่องมือที่ใช้หลักการของรังสีเอกซ์ โดยผู้ป่วยจะนอนอยู่ภายใต้เครื่องตรวจและมีการให้รังสีเอกซ์ผ่านมาที่ร่างกายของผู้ป่วยในตำแหน่งที่ต้องการตรวจเนื้อเยื่อของร่างกายจะมีการรับรังสีและให้รังสีที่เหลือผ่านมายังตัวรับของเครื่อง

Read more ...
ไข้หวัด

ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (Seasonal Influenza) เป็น RNA ไวรัส เกิดจากการติดเชื้อ Influenza Virus เป็นโรคติดต่อที่แพร่กระจายอย่างกว้างขวางพบได้ตลอดปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว  สามารถแบ่งประเภทของสายพันธุ์ที่พบในมนุษย์ได้คือ สายพันธุ์ A, B และ C

Read more ...

นพ.ณัฐวุฒิ นุชนนทรี แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเพชรเวช จะมาให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพที่หลายคนสงสัยกันค่ะ

Read more ...
ดูแลลูกด้วยวัคซีน

การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรค โดยเฉพาะในวัยเด็กที่ภูมิคุ้มกันยังทำงานไม่สมบูรณ์ และมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อจากโรคอันตรายต่างๆโดยคุณหมออรนุช โพธิ์วิเชียร กุมารเวชกรรม ประจำโรงพยาบาลเพชรเวช จะมาให้ข้อมูลเรื่องการดูแลเด็กด้วยวัคซีนในเบื้องต้นกันค่ะ

Read more ...
วัคซีนเด็ก

การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีในการป้องกันโรค โดยเฉพาะในวัยเด็กที่ภูมิคุ้มกันยังทำงานไม่สมบูรณ์และมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อจากโรคอันตรายต่าง ๆ

Read more ...
วัณโรค

        วัณโรค เป็นโรคติดเชื้อที่ติดต่อโดยการสูดเอาอากาศที่มีตัวเชื้อวัณโรคเข้าไป เมื่อ 20 ปีก่อน วัณโรคเป็น 1 ใน 10 สาเหตุของการตายที่สำคัญที่สุด แต่เนื่องจากวัณโรคเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ แต่ถึงแม้มีการฉีดวัคซีนก็สามารถเกิดโรคได้ ปัจจุบันวัณโรคจึงไม่จัดอยู่ใน 10 สาเหตุการตายที่สำคัญ

Read more ...
มะเร็งเต้านม

          “มะเร็งเต้านม ” จะไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอีกต่อไป หากดูแลเอาใจใส่ตรวจเต้านมอย่างสม่ำเสมอ เพราะถ้าสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก โอกาสที่จะสามารถรักษาหายขาดจะยิ่งมีมากขึ้น มะเร็งเต้านมเกิดจากการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์ ท่อน้ำนมเปลี่ยนแปลงจนเกิดเป็นมะเร็งเต้านมที่ต่อมน้ำนม

Read more ...
Page 5 of 14