สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

News & Events

ในแต่ละช่วงวัยควรฉีดวัคซีนป้องกันตัวไหนบ้าง เรารวบรวมมาให้ในตารางนี้แล้ว

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกโอพีดี พรีเมี่ยม (OPD Premium) ชั้น 16 อาคาร A โรงพยาบาลเพชรเวช โทร. 02-718-1515 ต่อ 213, 377, 371,372 สิทธิ์ชำระเงินเอง