สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

News & Events

        ปอดบวมเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัส ซึ่งเชื้อนิวโมคอคคัสเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคปอดบวม และยังเป็นเชื้ออันตรายที่ก่อให้เกิดกลุ่มโรครุนแรงอย่างโรคไอพีดี การติดเชื้อในกระแสเลือดได้อีกด้วย

อาการของโรคปอดบวม

        คือมีอาการไข้มากกว่า 3 วัน ไอนานและรุนแรง เริ่มมีอาการหอบเหนื่อย ในรายที่มีอาการรุนแรง จะเป็นหนองในเยื่อหุ้มปอด เจ็บหน้าอก ความดันโลหิตต่ำ และอาจทำให้เสียชีวิตได้

รู้หรือไม่ว่า?

        เชื้อนิวโมคอคคัส อาศัยอยู่ในโพรงจมูกและลำคอของทุกคน สามารถแพร่กระจายผ่านทางละออง การไอหรือจาม คุณอาจเสี่ยงเป็นโรคปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส

ถ้าคุณมีปัจจัยเสี่ยง 1 ข้อ หรือมากกว่านั้น

• อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปี

• เป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคตับ หรือ โรคไต

• โรคหอบหืด โรคปอดเรื้อรัง

• เบาหวาน

• ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ

• ผู้ป่วยติดเชื้อHIV

• โรคมะเร็ง

• ผู้ที่ตัดม้ามหรือม้ามไม่ทำงาน

• ผู้ที่ใส่ชุดประสาทหูเทียม

• น้ำไขสันหลังรั่ว

• สูบบุหรี่

• โรคพิษสุราเรื้อรัง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกโอพีดี พรีเมี่ยม (OPD Premium) ชั้น 16 อาคาร A โรงพยาบาลเพชรเวช โทร. 02-718-1515 ต่อ 213, 377, 371,372 สิทธิ์ชำระเงินเอง