สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

News & Events

ไส้ติ่งอักเสบเป็นโรคที่ใช้การรักษาโดยการผ่าตัดในช่องท้องและเป็นโรคพบได้บ่อยมากโรคหนึ่ง

ผู้มีโอกาสเกิดไส้ติ่งอักเสบ คือ

• เกิดขึ้นได้กับทุกคน ตั้งแต่เด็ก 2 ขวบไปจนถึงคนชรา 

• พบบ่อยมากที่สุด ช่วงอายุ 15 - 30 ปี

วิธีการรักษา

การรักษาไส้ติ่งอักเสบคือ การผ่าตัดเอาไส้ติ่งออก ซึ่งคือการรักษาตามมาตรฐาน เมื่อแพทย์ตรวจและวินิจฉัยว่าป็นไส้ติ่งอักเสบ การผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ ส่วนใหญ่ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง  นอนโรงพยาบาล 2 - 3 วัน แต่กรณีไส้ติ่งอักเสบที่แตกแล้ว มักใช้เวลาที่นานกว่าและอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ฝีในช่องท้อง แผลผ่าตัดติดเชื้อ หรือติดเชื้อในกระแสเลือด ภายหลังได้ ปัจจุบันการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบด้วยกล้องเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งแพทย์ผ่าตัดจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม

อาการ

อาการสำคัญไส้ติ่งอักเสบ คือ ปวดท้อง ที่มีลักษณะดังนี้

• ระยะแรก – ระยะไส้ติ่งเริ่มอุดตัน: จะมีอาการปวดท้อง และเป็นอาการเกิดก่อนอาการอื่นๆ มักมีอาการเบื่ออาหาร จุกแน่นเกิดร่วมด้วยตามมา มักปวดตำแหน่งรอบสะดือ ปวดแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

• ระยะต่อมา – ระยะไส้ติ่งบวมโป่งขึ้น: เชื้อโรคขยายลุกลามถึงชั้นนอกของไส้ติ่ง ปวดท้องมากขึ้น ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่เกิน 1 - 2 วัน ย้ายตำแหน่งมาปวดที่ท้องน้อยด้าน ขวา การเคลื่อนไหว-ไอ-จาม ทำให้ปวดมากขึ้น ในระยะนี้

• ระยะรุนแรง –ไส้ติ่งอักเสบแตกกระจายในช่องท้อง: เมื่อปล่อยไว้จนไส้ติ่งอักเสบแตก (พบได้บ่อยประมาณ 20%) หากไม่ได้รับการผ่าตัดออก จะเกิดผลข้างเคียง แทรกซ้อนได้ 2 แบบ คือ 

     - ร่างกายสร้างเนื้อเยื่อห่อหุ้มไส้ติ่งที่แตกนั้นไว้เกิดเป็นฝีในช่องท้อง ทำให้คลำได้มีก้อนเจ็บที่ท้องน้อย และมีไข้

     - เชื้อโรคและหนองกระจายไปทั่วท้อง (เยื่อบุช่องท้องอักเสบ) อาจเข้ากระแสเลือด(ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ) ซึ่งอันตรายถึงชีวิต (ตาย) ได้

ลักษณะไส้ติ่ง

• ไส้ติ่งมีรูปร่างเหมือนถุงยาวๆขนาดเท่านิ้วก้อย ยื่นออกมาจากลำไส้ใหญ่ ตำแหน่งอยู่ที่ท้องน้อย (อุ้งเชิงกราน) ด้านขวา 

• ผนังด้านในของไส้ติ่งมีเนื้อเยื่อต่อมน้ำเหลืองกระจายอยู่ ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อเกิดการอักเสบได้ง่าย ซึ่งเนื้อเยื่อนี้มีการเพิ่มปริมาณมากช่วงวัยรุ่น จึงพบไส้ติ่งอักเสบเกิดได้บ่อยในวัยรุ่น

• ไส้ติ่งในมนุษย์ไม่มีหน้าที่สำคัญอย่างใด การตัดไส้ติ่งออกไม่เกิดผลเสียใดๆ (ไส้ติ่งในสัตว์กินพืชเคี้ยวเอื้อง เช่น วัว ใช้เป็นอวัยวะในการช่วยย่อยอาหาร)

ไส้ติ่งอักเสบคืออะไร

ไส้ติ่งอักเสบคือ อาการบวมและติดเชื้อของไส้ติ่ง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่ง ด่วน เพราะถ้าหากทิ้งไว้นาน ไส้ติ่งที่อักเสบมักแตกกระจายเชื้อโรคสู่ช่องท้อง และอาจเป็นสาเหตุรุนแรงจนติดเชื้อในกระแสเลือด/โลหิต (ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ)ได้

สาเหตุของไส้ติ่งอักเสบ ได้แก่

• ส่วนใหญ่ ไม่ทราบสาเหตุ อาจเกิดจากเกิดจากการอุดตันที่ไส้ติ่ง เช่นต่อมน้ำเหลืองที่โต หรือ ส่วนน้อย จากก้อนอุจจาระที่แข็ง

• เนื้อเยื่อต่อมน้ำเหลืองที่ผนังไส้ติ่งหนาตัวขึ้น ตามการอักเสบต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกาย

• สาเหตุอื่นๆที่พบได้น้อยกว่า เช่น พยาธิในลำไส้ (เช่น พยาธิตืดหมู) หรือเนื้องอก 

การรักษาไส้ติ่งอักเสบโดยไม่ต้องผ่าตัด ทำได้ไหม

การรักษาไส้ติ่งอักเสบโดยหวังให้อาการดีขึ้นโดยไม่ต้องผ่าตัด โดยหวังว่า การอุดตันที่ไส้ติ่งจะหลุดคลายออกไปได้เองนั้น พบได้น้อยมากและมีความเสี่ยงสูงที่ไส้ติ่งแตกทะลุ ดังนั้น จึงควรผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบในทุกราย

ถ้าคิดว่าอาจกำลังเป็นไส้ติ่งอักเสบ ควรทำอย่างไร

ไส้ติ่งอักเสบ เป็นโรคเร่งด่วน ต้องไปพบแพทย์ทันทีที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล