สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

News & Events

หากคุณได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์ สามารถเบิก พ.ร.บ. 30,000 บาทแรก โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

#พ.ร.บ.#พ.ร.บ.รถยนต์ #พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์#คุ้มครอง#ไม่ต้องสำรองจ่าย #โรงพยาบาลเพชรเวช