Value
Health promotion
Without extra charge
PRE-EMPLOYMENT MEDICAL EXAMINATION
650 Baht
(192)
Talk with us :  LINE click 
All health check up program
1,699 Baht
(179)
All age check up package more than 100 list (includes doctor and service fee)   Talk with us  LINE (Click)    International standard medical technology (click)
ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19
990 Baht
(109)
ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 เหมาะสําหรับใครบ้าง   1. สําหรับผู้ที่ต้องการตรวจภูมิคุ้มกันโควิดก่อนและหลังฉีดวัคซีนโควิด : หากตรวจหลังฉีดวัคซีนต้องตรวจหลังจากรับวัคซีนไปแล้วประมาณ 4 สัปดาห์   2. ผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 : กรณีที่เคยผ่านการติดเชื้อมาแล้วประมาณ 12 สัปดาห์ สามารถเข้ารับการวัดระดับภูมิคุ้มกันได้หรือตรวจระดับภูมิคุ้มกันโควิดสําหรับผู้ที่มีความสงสัยว่าตนเองเคยติดเชื้อไวรัสโควิดมาก่อนแต่ไม่มีอาการ   บริการไว ใส่ใจ เทคแคร์ :  LINE คลิก 
HEART CHECK UP
0
(72)
ตรวจความแข็งแรงของหัวใจผ่าน ECHO, EST, Coronary Calcium Score และEvent Recorder ในราคาที่คุ้มค่า สอบถามโปรแกรมก่อนเข้ารับบริการพร้อมนัดหมายแพทย์ได้ที่ Premium Clinic และศูนย์ตรวจสุขภาพ สอบถามเพิ่มเติม/สั่งจอง :  LINE คลิก 
โปรแกรมหัตถการหัวใจ
0
(52)
หายใจไม่อิ่ม แน่นหน้าอก อาจเป็นสัญญาณของกลุ่มโรคหัวใจปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษาด้วยการฉีดสีหัวใจ ทำบอลลูนหัวใจ หรือใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจถาวร ราคาการทำหัตถการหัวใจรวมค่าห้อง 2 วัน 1 คืนแล้ว มั่นใจได้ตลอดกระบวนการรักษาด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
Laparoscopic cholecystectomy
0
(179)
Talk with us :   LINE click   Tel. 06 5986 1078   Symptoms of Gallstones in the gallbladder Normally it do not show severe symptoms However patients can find stones from check up and if having symptoms, it can be observed as follows   Have pain in your body such as abdomen, shoulder, back etc. Have a nausea and vomiting Has a noticeable effect on the digestive system, such as flatulence, abdominal distension after eating, etc. The pain mentioned above is temporary pain until the hour. However, if there are other complications, should see a doctor immediately, such as yellow skin, chills Severe stomach pain etc. Risk factors for gallstones in the gallbladder   People who like to eat high fat foods. Women are 2-3 times more at risk than men, and when they are 40-60 years old they have more chances. Women who take estrogen hormone. Weight loss that is too fast Cause because this action will result in the body to secrete more cholesterol. People with chronic illnesses such as thalassemia.   Laparoscopic cholecystectomy treatment   Penetrate 4 small holes in the abdomen The size of the hole is approximately 0.5 cm. In 3 positions and 1 cm at the navel in 1 position. Less pain after the surgery Recuperate in the hospital for 1-2 days Recuperate after surgery for 1 week Small wounds are easy to care for and less likely to become infected.     Preparation before gallbladder surgery   Please refrain from food and beverage at least 6 - 8 hours. Stop drinking alcohol. No smoking at least 48 hours before surgery. Get enough rest. If having underlying illness Or have medication that must be taken regularly, should bring the medicine to the hospital as well In order for the doctor to consider whether or not to stop taking the drug.     ข้อควรปฏิบัติหลังการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี ระมัดระวังไม่ให้แผลเปียกน้ำ พยายามหลีกเลี่ยงการยกของหนัก เพราะอาจจะทำให้แผลเกิดฉีก หรือปริได้ หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้ท้องอืด ย่อยยาก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร โดยหลีกเลี่ยงอาหารจำพวกไขมัน และควบคุมน้ำหนัดให้อยู่ในเกณฑ์
Lung function test / Ct scan lung
699 Baht
(196)
ฝุ่นควันมลพิษทางอากาศอาจส่งผลต่อปอดทำให้เกิดปอดอักเสบ หรือมะเร็งปอด อันตรายเหล่านี้ป้องกันได้ด้วยการตรวจคัดกรองปอดเริ่มต้นเพียง 600 บาท เพื่อเสริมความมั่นใจตลอดการใช้ชีวิตประจำวัน บริการไว ใส่ใจ เทคแคร์ :  LINE คลิก 
HPV (Human papilloma virus) - Quadrivalent vaccine / 3 Dose
7,500 Baht 8,500 Baht
(178)
Talk with us :  Line (Click)      What is HPV ? HPV or Human Papillomavirus Virus is a virus that causes HPV infection. Easily spread through direct contact with the infection. Or sexual intercourse causes of various types of cancer such as Cervical cancer, Vaginal cancer, Vulvar Cancer, Penile cancer, Anal cancer, Oral and throat cancer, etc. There are more than 150 strains, but for women 16 and 18, these two strains cause up to 70% of cervical cancer. The most common cause of HPV infection is transmitted through sexual intercourse. Whether it is vaginal sex, anus, oral sex, or the use of devices to meet common sexual desires And can spread through the wound Or scratches on the skin If there is contact with skin or contaminated items from patients   What percentage of the vaccine protects against HPV? Receive this vaccine when you're 9 - 26 years old. It's the best time because it can reduce the chance of infection at a high level of almost 100%   If you already have HPV, can it be injected? The doctor recommend to heal first after that injected to prevent infection   Can men get HPV? Males can also be infected with the virus, as there are more than 150 strains of the virus. There are strains that can be infected in men. It can be infected through sexual intercourse or caused by direct contact with the virus. The virus can cause cancer of various organs, such as anal cancer, throat cancer and mouth cancer, etc. It can also cause warts. อธิบายเรื่องวัคซีน HPV ผู้ชายสามารถฉีดได้โดยแพทย์หญิงแพร   If having had sex before, Can it be injected? You can be injected to prevent sexually transmitted infections
Maternity and antenatal program
0
(139)
Talk with us :    LINE click   Tel. 06 5986 1078   Can you choose natural delivery or cesarean section ?    For new beginner mother who don't have experience to maternity. May be have some question I should natural birth or cesarean section ? but in truth for the decisions must passed a diagnosis from a doctor first due to maternity is important for mother and child Therefore it should not make decisions without advice or opinions from gynecologist.
PRE-MARRIAGE CHECK UP PROGRAM
1,900 Baht 2,500 Baht
(49)
Talk with us :  LINE click 
Laparoscopic Hernia
0
(119)
ไส้เลื่อน ปัญหากวนใจที่เราช่วยคุณได้ด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดไส้เลื่อนส่องกล้องเจ็บน้อย พักฟื้นไว เปลี่ยนการใช้ชีวิตติดขัดให้กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง บริการไว ใส่ใจ เทคแคร์ :  LINE คลิก    Q : ทำไมค่าใช้จ่ายผ่าตัดใส้เลื่อนแบบผ่านกล้อง ที่โรงพยาบาลเพชรเวชประหยัดที่สุด A : ทางโรงพยาบาลของเราน้อมรับผู้ใช้สิทธิต่าง ๆ ด้วยมาตรฐานการรักษาตรงไปตรงมา เรายังรองรับผู้ใช้บริการที่ต้องการใช้สิทธิมากกว่าหนึ่งสิทธิเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการดูแลรักษาด้วยค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรมที่สุด
Gastroscope and colonoscope program
0
(139)
Talk with us :  LINE click     Tel. 06 5986 1078  
Hernia Surgery (Open Technique)
0
(121)
ผ่าตัดไส้เลื่อนแบบเปิดเหมาะกับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว โรงพยาบาลเพชรเวชช่วยคุณได้ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในราคาประหยัดคลายความกังวลใจเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนเกิน    บริการไว ใส่ใจ เทคแคร์  :  LINE คลิก 
Total Knee Replacement
0
(73)
Talk with us :   LINE click   Tel. 06 5986 1078   The symptom of Osteoarthritis At the initial stage, the patient will begin to feel knee pain when moving, such as walking up-down the stairs, sitting, etc. and often hear the sound of a joint Severe symptoms, If the patient becomes aware of the hot swelling of the joint Sensing around the patella If left for a long time will cause the knee to become deformed, not stretched or bent, resulting in uncomfortable movement.
Hand and wrist problems surgery
0
(99)
จบสารพัดปัญหามือ นิ้ว และข้อมือด้วยการผ่าตัดที่เชี่ยวชาญพร้อมกลับบ้านได้ทันทีในราคาคุ้มค่า ดูแลทุกสิทธิการรักษาคลายความกังวลใจเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนเกิน บริการไว ใส่ใจ เทคแคร์  :  LINE คลิก 
Tonsillectomy
0
(183)
Talk with us :  LINE click  Tel. 06 5986 1078   Symptoms of tonsillitis The symptoms of this disease can be clearly observed through disorders of the throat, including Having severe throat pain for a long time. Difficulty swallowing. If swallowing, there will be pain in the throat. Change of voice, such as hoarseness, etc. Foul mouth. The tonsils have red swelling. And there are spots or thin layers on the tonsils.   In addition, other symptoms can be observed, including Fever, headache Earache In young children, abdominal pain may also occur   Tonsil surgery As we already know, tonsils are responsible for the elimination of various pathogens in the body. If the tonsils become so chronic that they can not build immunity anymore. The tonsils will become a Accumulation of pathogens by default. Surgery is another way to treat tonsillitis. The doctor will consider the surgery in the following cases. Patients have a symptoms many time to tonsil or having chronic symptoms Until affecting everyday life such as snoring, symptoms of sleep apnea etc. Patients have a occasion to tonsil cancer or lymphoma. Patients ever have abscesses in tonsils before.
PRE-STUDIES MEDICAL EXAMINATION
790 Baht
(122)
Talk with us :  LINE click 
STROKE-SCREENING
0
(71)
ตรวจโรคหลอดเลือดสมอง โรคที่ไม่มีสัญญาณบอก แต่อันตรายถึงขั้นเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ตรวจได้วันนี้ราคาปี 2563 เพียง 9,900 บาท สนใจสามารถปรึกษาเรา และรับคำแนะนำจากแพทย์ได้ตามขั้นตอนต่อไป   Talk with us :   LINE click    หลอดเลือดสมองโรคทางสมองที่พบมากที่สุด   โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เป็นภาวะที่ทำให้เซลล์สมองถูกทำลาย มีสาเหตุมาจากหลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน หรือแตก ทำให้ขัดขวางการลำเลียงเลือดซึ่งนำออกซิเจน และสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์สมอง ส่งผลให้สมองสูญเสียการทำหน้าที่จนเกิดอาการของอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้   วิธีสังเกตโรค stroke   โรคนี้จะไม่มีสัญญาณบอก จึงต้องตรวจสุขภาพประจำปีด้วยวิธี  ct scan เนื่องจากว่าเราใช้งานสมองอยู่  30% บางครั้งอาจเกิดโรคหลอดเลือดสมองในสมองส่วน 70% ที่ไม่ได้ใช้งานทำให้ไม่สามารถรู้ได้ว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือไม่   ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง   เป็นโรคหัวใจ เป็นโรคเบาหวาน เป็นโรคความดันโลหิต มีภาวะไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดสมอง   #ร่างกายคือเพื่อนสนิท คือครอบครัว วันนี้ดูแลเขาหรือยัง
Hemorrhoidectomy
0
(61)
Talk with us :  LINE (click)    International standard medical technology (click)   The symptoms of Hemorrhoidectomy Blooding out during or after defecate. Having Polyps or lumps may be Itching and pain around hemorrhoidectomy. In addition may also have symptoms of fainting with dizziness. What blood defecate tell about ? Although the initial symptoms of hemorrhoids are blood defecate but this symptom bring to peripheral cancer near the anus Which the easy point of observation is If you have colon cancer, there are no protruding polyps and pain around bottom. Another difference thing is when you defecate, people have hemorrhoidectomy will normal excretion and then a drop of blood comes out . But if it has colon cancer, the blood is contaminated with feces.
Fistulotomy
0
(52)
Relieve pain and torture with surgery fistulotomy for prevent the occurrence of complications.   Talk with us :  LINE (click)  Tel. 06 5986 1078   International standard medical technology (click)   The symptoms of Fistulotomy ? The anus edge is swollen and constantly hurts around or inside the anus. May have a fever Pain in the anus and very painful when defecate. There is blood or lymph flowing out of the anus. Or when defecate has lymph flowing out in the chronic phase.   Fistulotomy and hemorrhoids, how is it different? These two diseases, despite similar symptoms, are pain in the anus or defecate have blood but fistulotomy will not  heal itself like hemorrhoids. It must be treated by surgery only.
PNEUMOCOCCAL VACCINE
0
(13)
Talk with us :  LINE click 
DIPHTHERIA, TETANUS & PERTUSSIS VACCINES
1,190 Baht 1,270 Baht
(25)
Talk with us :   LINE click 
Osteoarthritis of the Knee Screening
999 Baht 1,800 Baht
(52)
เช็กข้อเข่าเสื่อมก่อนมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ปัญหาการทรงตัว และข้อเข่าผิดรูปด้วยแพทย์เฉพาะทางด้านข้อเข่า พร้อมคลายความกังวลใจเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนเกิน   บริการไว ใส่ใจ เทคแคร์ :  LINE คลิก 
โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไทรอยด์
990 Baht
(62)
ต่อมไทรอยด์หนึ่งในต่อมที่มีความสำคัญที่สุด หากเกิดความผิดปกติจะส่งผลเสียต่ออวัยวะหลายส่วน การตรวจคัดกรองไทรอยด์จึงสำคัญ เพิ่มการป้องกันโรคไทรอยด์เป็นพิษในปี 2565 ได้ในราคาที่คุ้มค่าสำหรับคุณ บริการไว ใส่ใจ เทคแคร์ :   LINE คลิก 
HEPATITIS SCREENING
990 Baht
(72)
หนีห่างไวรัสตับอักเสบ โรคติดต่อจากคนสู่คน และปัญหาเกี่ยวกับตับ ด้วยโปรแกรมตรวจไวรัสตับอักเสบ และตับ ตลอดปี 2563 ราคาเป็นมิตรกว่าที่เคย เพราะสุขภาพของคุณสำคัญกับเรา   Talk with us :   LINE click 
CHRONIC KIDNEY
790 Baht 1,380 Baht
(94)
พูดคุยกับเรา :  LINE click    ใครบ้างที่ควรเข้ารับการตรวจไต ?   ผู้ที่ไตมีปัญหาทำงานผิดปกติ และผู้ที่ชอบทานอาหารปิ้งย่าง และรสจัด   อาการอะไรบ้างที่บอกว่าเป็นโรคไต ? มีอาการบวมทั้งตัว เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย  ปวดหลัง ปวดบั้นเอว ปัสสาวะผิดปกติ ความดันโลหิตสูงมาก ๆ
Ladies's program
1,299 Baht 1,900 Baht
(126)
What age should get the HPV vaccine? Girl should get the vaccine on age range 9-26 year old. (the best period because it can reduce the chance of infection at a high level) ทำไมผู้หญิงที่มีอายุไม่ถึง 26 ปี หรือยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ถึงควรฉีด ?  เพราะวัคซีนเอชพีวีจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อฉีดให้กับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไปจนถึงอายุ 26 ปี โดยฉพาะช่วงที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน   ทำไมต้องอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ ? หาความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับมดลูกและรังไข่ เช่น ซีสต์ในรังไข่, เนื้องอกในมดลูก เป็นต้น วิดีโออธิบายเรื่องอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่โดยแพทย์หญิงแพร   Talk with us :  LINE click  Detail about check list : click symbol (V)
CT SCAN BRAIN
0
(36)
โรคทางสมอง หรืออาการปวดที่ท่านสามารถตรวจได้เพื่อคลายความกังวลในปี 2563 ด้วยราคาที่เป็นมิตรกับเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่   Talk with us :  LINE (click)    อาการทางสมองที่สำคัญมีอะไรบ้าง ?   มีอาการปวดศรีษะบ่อย ๆ เวียนหัว มึนหัว หลง ๆ ลืม ๆ หลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน หรือแตก   ตรวจสมองสำคัญอย่างไร ?   เพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม โรคปวดศีรษะเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง
Quadrivalent influenza vaccine (2020)
600 Baht 900 Baht
(102)
talk with us :  LINE     Price (includes doctor and service fee) Who should get  influenza vaccine ? Children from 6 months - 5 years old. The elderly 65 up. Chronic patients such as diabetes, heart disease, asthma, liver disease, chronic renal failure Stroke Cancer patients receiving chemotherapy Mentally disabled / overweight / HIV-infected / patients with thalassemia people with immunodeficiency / pregnant women in the 2nd, 3rd trimester     Can children get influenza vaccine? Children can be injected between the ages of 6 months - 14 years old by a pediatrician. In children under 9 years who have never received a vaccine, injected 2 times, the first and second are 1 month apart.
ULTRASOUND - 2D
0
(83)
Talk with us :  LINE click 
Appendectomy
0
(29)
รีบตัดก่อนแตก ปล่อยไว้อันตรายถึงชีวิต ด้วยโปรแกรมการผ่าตัดไส้ติ่งแบบส่องกล้องในราคาคุ้มค่า คลายความกังวลใจเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนเกิน    บริการไว ใส่ใจ เทคแคร์ :  LINE คลิก 
laparoscopic Cystectomy/Laparoscopic Hysterectomy
0
(40)
คลายทั้งความกังวลและความเจ็บปวดของคุณผู้หญิงด้วยการผ่าตัดซีสต์ในรังไข่ และการผ่าตัดมดลูกด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องในราคาที่คุ้มค่า และการดูแลอย่างเชี่ยวชาญตลอดกระบวนการผ่าตัด บริการไว ใส่ใจ เทคแคร์ :  LINE คลิก 
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยเครื่อง CT Scan 3,890 บาท
0
(47)
ตรวจสุขภาพปอดในปี 2565 ที่เต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศด้วยเครื่อง  CT Scan ราคา 3,890 บาท อย่าปล่อยให้อวัยวะสำคัญของคุณเกิดความผิดปกติตรวจก่อนรู้ก่อนรักษาได้ก่อน บริการไว ใส่ใจ เทคแคร์ :  LINE คลิก 
Sleep Test
0
(25)
ในปี 2564 หากคุณมีปัญหาอาการนอนหลับนอนกรน หรือสะดุ้งตื่นกลางดึก สามารถวินิจฉัยอาการเหล่านี้ได้ด้วยการตรวจ Sleep Test ราคา 11,000 บาท ประเมินความเสี่ยงและความรุนแรงของอาการที่น่าเป็นห่วง เช่น ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ เพื่อหาแนวทางในการรักษา และติดตามอาการต่อไป   บริการตรวจการนอนหลับ Polysomnography (Fully attended)   1. การทำงานของคลื่นไฟฟ้าสมอง Electroencephalography (EEG) 2. การทำงานของคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ 2.1 คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อลูกตา Electrooculography;  EOG 2.2 คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อขา Leg Electrooculography;  Leg EMG 2.2 คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อคาง  Chin Electrooculography;  Chin EMG 3. การทำงานของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography; ECG 4. ระบบการหายใจ (Airflow) 4.1 ตรวจวัดลมหายใจ (Airflow) 4.2 การทำงานของกล้ามเนื้อช่วยหายใจช่วงทรวงอก (Chest Respiratory Effort) 4.3 การทำงานของกล้ามเนื้อช่วยหายใจช่วงหน้าท้อง (Abdominal Respiratory Effort) 5. ระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2)  
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram with Ultrasound)
0
(91)
มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบได้มากเป็นอันดับ 1 ของผู้หญิง การตรวจหาความเสี่ยงในระยะแรกด้วยเครื่อง Digital Mammogram with Ultrasound ที่ละเอียดแม่นยําที่สุดสําหรับปี 2565 ในราคาที่เหมาะสมจึงเป็นทางเลือกที่สําคัญและไม่ควรมองข้ามสําหรับสตรีตั้งแต่อายุ 35 ปีขึ้นไป   บริการไว ใส่ใจ เทคแคร์ :  LINE คลิก    อาการมะเร็งเต้านม   มะเร็งเต้านมมักจะไม่แสดงอาการในระยะแรกเริ่ม หากปล่อยทิ้งไว้เซลล์มะเร็งจะแพร่กระจาย และกลายเป็นก้อนเนื้อได้ และจะเริ่มมีอาการที่สามารถสังเกตได้ผ่านความผิดปกติของเต้านม ดังนี้   - คลำพบก้อนแข็งบริเวณเต้านมแต่ไม่เจ็บ - เต้านมมีขนาดเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม - บริเวณหัวนมมีของเหลวสีคล้ายเลือด หรือน้ำเหลืองไหลออกมา - หัวนมมีลักษณะบุ๋ม บางรายอาจมีอาการบอด - บริเวณเต้านมมีอาการบวมแดงเกิดผื่นคันที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ มะเร็งร้ายนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 4 ระยะตามความรุนแรงของการแพร่กระจายเชื้อมะเร็ง และขนาดที่ใหญ่ขึ้นของก้อนเนื้อ   ระยะมะเร็งเต้านม   มะเร็งเต้านมระยะที่ 1 : ก้อนเนื้อมีขนาดประมาณ 2 ซม. โดยเชื้อมะเร็งในระยะแรกนี้จะยังไม่ลุกลามไปยังอวัยวะอื่น ๆ มะเร็งเต้านมระยะที่ 2 : ขนาดของก้อนมะเร็งใหญ่ขึ้นอยู่ที่ประมาณ 2-5 ซม. ในระยะนี้เชื้อมะเร็งอาจเริ่มลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองและบริเวณใกล้เคียงได้ มะเร็งเต้านมระยะที่ 3 : ก้อนมะเร็งจะมีขนาดใหญ่กว่า 5 ซม. และแพร่กระจายสู่ต่อมน้ำเหลืองและอวัยวะใกล้เคียงแล้ว มะเร็งเต้านมระยะที่ 4 : ก้อนเนื้อเกิดขึ้นได้หลายขนาด เชื้อมะเร็งจะแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง โดยอาจแพร่กระจายผ่านเลือด หรือน้ำเหลืองก็ได้หากไม่ได้รับการรักษาอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
โปรแกรมขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะผู้ใหญ่ Staple Circumcision (OPD)
0
(89)
ขลิบไร้เลือดเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการขลิบทั่วไปด้วยเครื่องมือตัดเย็บอัตโนมัติที่สามารถห้ามเลือดได้ดี ลดโอกาสเกิดผลข้างเคียง และใช้เวลาในการขลิบไม่นาน ในราคาที่จับต้องได้ เพื่อแก้ปัญหาการติดเชื้อ และสุขอนามัยที่ดี บริการไว ใส่ใจ เทคแคร์ :  LINE คลิก