สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

Social Security Services

ด้านกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ (ประกันสุขภาพถ้วนหน้า) หรือที่เรียกกันติดปากว่า บัตรทองหรือสามสิบบาทรักษาทุกโรค ซึ่งเป็นระบบเก็บกวาดรวมประชาชน ที่ไม่อยู่ในสองสามระบบข้างต้น มาอยู่ภายใต้หลักประกันที่รัฐอุ้มชูทั้งหมด แท้จริงแล้วระบบนี้ตาม พระราชบัญญัติกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ

Read more ...

เช็คด่วน!! รายชื่อสถานพยาบาลเอกชนจำนวน 80 แห่ง ที่ร่วมโครงการ ประกันสังคม ที่ไหนว่าง-ที่ไหนเต็ม โดยสามารถแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 2560

Read more ...

ข่าวดีสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่มีสิทะฺประกันสังคมอยู่นะคะ ในปี 2560 นี้ทางประกันสังคมได้ประกาศเพิ่มสิทธิค่าใช้จ่ายในการทำาฟัน รายละเอียดเพิ่มเติมในเนื้อข่าวเลยค่ะ 

Read more ...

กองทุนประกันสังคม มาตรา 40 การประกันสังคม มาตรา 40 การสมัครประกันสังคม มาตรา 40 ทางเลือกที่3ประกันสังคมมาตรา40 ประกัน สังคม มาตรา 40 ใหม่ ประกันสังคม ม.40 ประกันสังคม มาตรา 39 กับ 40 ต่างกันอย่างไร

Read more ...

ด้วยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ และมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป สำนักงานประกันสังคม จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติการนำส่งเงินสมทบที่ได้แก้ไขปรับปรุงใหม่

Read more ...

สำนักงานประกันสังคมจัดโครงการดีๆให้บริการงานประกันสังคมถึงสถานประกอบการ ตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ ให้บริการในสถานประกอบการขนาดใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวก แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ ณ สำนักงานโดยตรงซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้เริ่มต้นดำเนินการไปแล้ว โดยได้ถือฤกษ์ดีในการเริ่มให้บริการเมื่อวันที่23 กันยายน 2553 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กระทรวงแรงงานมาเป็นประธานในการปล่อยหน่วยรถบริการเคลื่อนที่ดังกล่าว

Read more ...