สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

Social Security Services

ปัจจุบันค่าครองชีพนับวันยิ่งสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ ยิ่งในเรื่องของค่ารักษาพยาบาล การเจ็บป่วยต่าง ๆ ซึ่งในวัยทำงานเรามักไม่ค่อยห่วงหรือกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนนี้  เนื่องจากบริษัทที่ทำงานมักมีสวัสดิการด้านรักษาพยาบาล

Read more ...
โรงพยาบาลประกันสังคม

ประกันสังคมถือเป็นสิทธิพิเศษการคุ้มครองแก่ประชาชนทั่วไปที่ทางรัฐบาลจัดขึ้นมาให้บริการ โดยอยู่ในรูปของการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นประจำทุกเดือน

Read more ...
ประกัน

        หลาย ๆ คนอาจสงสัย ประกันชีวิตและประกันสังคม ต่างกันอย่างไร? เมื่อเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาจะเลือกใช้แบบไหนดี ?  มีประกันสังคมแล้วควรจะซื้อประกันชีวิตเพิ่มดีหรือไม่ หรือสิทธิประกันชีวิตและสิทธิประกันสังคมจะได้รับอะไรบ้างโรงพยาบาลเพชรเวชมีคำตอบในประเด็นที่สงสัยมาให้ค่ะ

Read more ...

ด้านกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ (ประกันสุขภาพถ้วนหน้า) หรือที่เรียกกันติดปากว่า บัตรทองหรือสามสิบบาทรักษาทุกโรค ซึ่งเป็นระบบเก็บกวาดรวมประชาชน ที่ไม่อยู่ในสองสามระบบข้างต้น มาอยู่ภายใต้หลักประกันที่รัฐอุ้มชูทั้งหมด แท้จริงแล้วระบบนี้ตาม พระราชบัญญัติกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ

Read more ...

เช็คด่วน!! รายชื่อสถานพยาบาลเอกชนจำนวน 80 แห่ง ที่ร่วมโครงการ ประกันสังคม ที่ไหนว่าง-ที่ไหนเต็ม โดยสามารถแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 2560

Read more ...

ข่าวดีสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่มีสิทะฺประกันสังคมอยู่นะคะ ในปี 2560 นี้ทางประกันสังคมได้ประกาศเพิ่มสิทธิค่าใช้จ่ายในการทำาฟัน รายละเอียดเพิ่มเติมในเนื้อข่าวเลยค่ะ 

Read more ...
Page 1 of 2
  • หน้าที่
  • 1
  • 2