สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

Social Security Services

 

มาแล้ว! E-Book "คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ฉบับใหม่ Update 2018"

เนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย และสามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อย่างถูกต้อง....

 

 

โดยทุกท่านสามารถดาวน์โหลดและอ่านได้แล้ววันนี้ คลิ๊กเลย!

 

อย่าลืมแชร์ต่อ บอกต่อกันด้วยนะครับ เพราะ "สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นสิทธิของคนไทย"