สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

ร่วมงานกับเรา

 

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารสมัครงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบุคคล รพ.เพชรเวช ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพ

โทร: 0-2718-1515 ต่อ 160,161-2

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. หัวหน้าเภสัชกร (ด่วน)

คุณสมบัติ :

- ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีเภสัชกร ขึ้นไป มีประสบการณ์

- มีภาวะเป็นผู้นำสูง

รายละเอียดงาน :

ดูแลบริหารจัดการด้านบุคลากรในแผนก ให้ข้อมูลด้านยาแก่ผู้ป่วยที่มารับการรักษา


1 อัตรา

2 .นักรังสีเทคนิค (4 ปี)
(วุฒิการศึกษา วทบ.รังสีเทคนิค)

หลายอัตรา

3. ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

หลายอัตรา

4. พนักงานผู้ช่วย (ด่วน)
(มีประสบการณ์)

หลายอัตรา

5. เจ้าหน้าที่ เวรเปล
(จบหลักสูตร พนักงานผู้ช่วย)

1 อัตรา

6. คนขับรถ Emergency

หลายอัตรา

1. ผู้จัดการฝ่ายวางแผน (ด่วน)

คุณสมบัติ :

- ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

- มีประสบการณ์ 3-5 ปี

- สามารถคิดกิจกรรมและส่งเสริมการขายได้

- มีบุคลิกภาพเป็นผู้นำที่ดี

รายละเอียดงาน :

วางแผนคิดนโยบายให้บรรลุเป้าหมาย คิดโปรโมชั่นแพคเกจต่างๆเกี่ยวกับการรักษาของรพ. ดูแลเว็บไซต์ประกาศต่างๆของรพ.

ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก รพ. อย่างมีประสิทธิถาพ วิเคราะห์จัดการแผนด้านการตลาด


1 อัตรา

2. ธุรการ (ด่วน)

คุณสมบัติ :

- เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

- วุฒิ ปวช-ปริญญาตรี ทุกสาขา

- มีความกระตือรือร้น ขยัน ตรงต่อเวลา

- ประสบการณ์ทำงาน 0-3ปี

รายละเอียดงาน :

- มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรม Word, Excel ได้คล่อง

- พิมพ์เอกสารคล่อง

- ประสานงานภายในบริษัท

- จัดเตรียมเอกสาร

**ยินดีรับพิจารณาผู้ไม่มีประสบการณ์**


6 อัตรา

3. ธุรการฝ่ายบุคคล (ด่วน)

คุณสมบัติ :

- เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

- วุฒิปริญญาตรี

- มนุษยสัมพันธ์ดี, บุคลิกดี

รายละเอียดงาน :

- รับส่งเอกสาร

- พิมพ์จดหมาย

- เดินเอกสาร

- ใช้โปรแกรม Word, Excel ได้คล่อง


1 อัตรา

4. พนักงานบัญชี
(วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส./ปริญญาตรี สาขาบัญชี)

1 อัตรา

5. นักกิจกรรมการตลาด Event (ด่วน) ไม่จำกัดอายุ / เพศ
(วางแผนกิจกรรมการตลาดได้ มีประสบณ์การณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

หลายอัตรา

6. การตลาดพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ด่วน)
(วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขาการตลาดหรือพยาบาล ประสบการณ์ด้านการตลาด รพ.อย่างน้อย 1 ปี ไม่จำกัดเพศ)

1 อัตรา

7. การตลาด
(ประสบการณ์ 1 ปี เงินเดือน 15,000)

หลายอัตรา

8. เจ้าหน้าที่ต้อนรับ
(สามารถขึ้นเวรได้)

หลายอัตรา

9. ช่างอิเล็คทรอนิกส์ (ชาย)
(วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป)

หลายอัตรา

10. เจ้าหน้าที่พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ อายุ 25 ปีขึ้นไป
ปวส-ปริญญาตรี(มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ)

1 อัตรา

11. เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ปริญญาตรี สาธารณสุข

2 อัตรา

12. ช่างแอร์ (มีประสบการณ์)

หลายอัตรา