สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

แพ็กเกจ

รู้เร็วป้องกันได้

มะเร็งเต้านม” จะไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอีกต่อไป

หากดูแลเอาใจใส่ตรวจเต้านมอย่างสม่ำเสมอ

เพราะถ้าสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก

โอกาสที่จะสามารถรักษาหายขาดจะยิ่งมีมากขึ้น

 

โปรแกรมตรวจมะเร็งเต้านม( Digital Mammogram & Ultrasound Breast ) 2,900 บาท (ราคาปกติ 3,450 บาท )

รวมค่าแพทย์ ค่าบริการ รพ.แล้ว

หมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02 718 1515 ต่อ 226

Facebook : โรงพยาบาลเพชรเวช

Line@ : @petcharavejhospital