สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

แพ็คเกจ

การตรวจสุขภาพทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการตรวจคัดกรองมะเร็งเบื้องต้นเพื่อหาสาเหตุ ลดความเสี่ยง ก่อนเกิดโรคมะเร็ง

 

 

โรงพยาบาลเพชรเวช ขอมอบความห่วงใยจากใจเพื่อคุณและครอบครัว

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

02 718 11515 ต่อ 226