สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

แพ็กเกจ

เจ็บปวดของบาดแผลน้อยกว่าการผ่าตัดเปิดแบบเดิม ระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาลสั้นกว่า แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก ทำให้หายเร็วกว่า อาการแทรกซ้อนจากการผ่าตัดน้อยกว่า

 

นิ่วในถุงน้ำดี เกิดได้อย่างไร

ตับ  liver เป็นอวัยวะสร้างน้ำดี ซึ่งจะส่งไปเก็บที่ถุงน้ำดี เมื่อต้องการไปย่อยไขมัน ถุงน้ำดีก็บีบตัวส่งน้ำดีไปตามท่อน้ำดี common bile duct เข้าสู่ลำไส้  doudenum และย่อยอาหาร น้ำดีประกอบด้วย น้ำ ,cholesterol ,ไขมัน, bile salt เมื่อน้ำในน้ำดีลดลงก็ทำให้เกิดนิ่ว พบบ่อยๆมี 2 ชนิดคือ นิ่วที่เกิดจาก cholesterol และนิ่วที่เกิดจากเกลือต่างๆนิ่วในถุงน้ำดีอาจจะหลุดและอุดทางเดินน้ำดี ทำให้เกิดตัวเหลืองตาเหลือง ถุงน้ำดีอักเสบ ตับอ่อนอักเสบ เป็นต้น

มารู้จัก นิ่วในถุงน้ำดี กันเถอะ

 

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดนิ่ว

 • คนอ้วนจะเกิดนิ่วที่มี cholesterol เนื่องจากการบีบตัวของถุงน้ำดีลดลง
 • การได้ฮอร์โมน estrogen จากการรับประทานหรือตั้งครรภ์ทำให้ระดับ cholesterol ในน้ำดีสูง
 • เชื้อชาติ
 • เพศ หญิงพบมากกว่าชาย
 • อายุที่พบบ่อยอายุ 60 ขึ้นไป
 • ได้ยาลดไขมันบางชนิด ทำให้ cholesterol ในน้ำดีสูง
 • ผู้ป่วยเบาหวาน เนื่องจากมีระดับ triglyceride สูง
 • การลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว ทำให้ร่างกายละลายไขมันมากไป 

 

ถ้าท่านมีอาการเหล่านี้ควรพบแพทย์ 

 • ไข้สูง และมีเหงื่อออก 
 • ไข้เรื้อรัง 
 • ตัวเหลืองตาเหลือง หรือที่เรียกดีซ่าน 
 • อุจจาระเป็นสีขาว

 

----------

มารู้จัก นิ่วในถุงน้ำดี กันเถอะ