สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

แพ็กเกจ

มะเร็งปอด เป็นมะเร็งที่มีอัตราคร่าชีวิตผู้ป่วยเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งไม่มีสัญญาณเตือนระยะเริ่มแรก กว่าจะรู้ก็เป็นระยะที่มะเร็งแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ทำให้รักษาได้ยากและเสียชีวิตในที่สุด

 

หากตรวจพบ มะเร็งปอด  ได้ตั้งแต่ในระยะแรกโอกาสรักษาให้หายขาดได้จะมีสูงถึง 90% 

สาเหตุที่สำคัญของมะเร็งปอด คือ การสูบบุหรี่ การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดจึงมักทำในคนที่สูบบุหรี่ซึ่งจัดเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเป็นหลัก แต่เป็นที่น่าสนใจว่า มีผู้หญิงจำนวนมากที่ไม่เคยสูบบุหรี่ ไม่มีปัจจัยเสี่ยง แต่ก็เป็นมะเร็งปอด ดังนั้นการเน้นการตรวจคัดกรองแต่เฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้นอาจไม่เพียงพอ เพราะทำให้ไม่ได้ตรวจและไม่พบผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะเริ่มต้นในกลุ่มนี้

 

ใครบ้างที่เข้ารับการตรวจ ??  

   - ผู้ที่สูบบุหรี่และมีประวัติสูบบุหรี่มากกว่า 1 ซองต่อวัน เป็นเวลา 10 ปี หรือเทียบเท่า

   - ผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป

   - ผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่หรืออยู่ใกล้ชิดกับคนสูบบุหรี่ 

   - ผู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องรับมลภาวะและสารพิษต่างๆ ติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยเฉพาะสารจำพวกใยหิน (asbestos) ก๊าซกัมมันตรังสี (radon) หรือควันพิษจากรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม

   - ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวทางสายเลือดเป็นโรคมะเร็งปอด

   - ผู้ที่มีอาการไอเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ

 จะเห็นได้ว่า การตรวจคัดกรองสามารถช่วยให้ค้นพบมะเร็งปอดได้เร็วขึ้นและลดอัตราการเสียชีวิต จากมะเร็งปอดได้ ดังนั้นผู้ที่มีความเสี่ยงควรมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อได้รับคำแนะนำ โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการตรวจ

 

 เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (MDCT Scan 128 Slices)