สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

แพ็คเกจ

มะเร็งในระบบทางเดินอาหาร เกิดขึ้นได้หลายบริเวณ ตั้งแต่หลอดอาหารจนถึงทวารหนัก ซึ่งจัดเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยและมีอัตราการเสียชีวิมากกว่ามะเร็งที่อวัยวะอื่นๆ

 โดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่ ที่แม้จะมีอาการตั้งต้นคล้ายๆ กับท้องผูกทั่วไป แต่โรคนี้กลับมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปี หรือจะเป็นโรคมะเร็งกระเพราะอาหารที่พบมากขึ้นจากพฤติกรรมการทานอาหารของเราๆ ที่เน้นทานแต่ของอร่อย ไม่เน้นประโยชน์

การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารเพื่อการคัดกรองโรค จึงเป็นการเพิ่มโอกาสการหลุดพ้นจากโรคร้าย เตรียมรับมือทั้งสองโรคนี้ไปกับ นายแพทย์วิจักษณ์ กาญจนอุทัย แพทย์สาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลเพชรเวช

 

---------

บทความที่เกี่ยวข้อง

>> ตรวจหาโรคมะเร็งทางเดินอาหารด้วยการส่องกล้อง...การลงทุนที่คุ้มค่า <<