สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

แพ็กเกจ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  เป็นโรคที่สามารถเกิดได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย สำหรับบางคน อาการอาจไม่ปรากฏให้เห็น ดังนั้น บางคนจึงติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยไม่รู้ตัว ควรได้รับการตรวจสุขภาพเฉพาะทาง (ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) เพื่อการป้องกันและลดการถ่ายทอดเชื้อ และลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคแทรกซ้อน

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเพชรเวช

02 718 1515 ต่อ 226

หรือ INBOX : FACEBOOK โรงพยาบาลเพชรเวช