สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

แพ็กเกจ

ตรวจ EST คืออะไร

การทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test) ก็คล้ายกับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจคือ จะมีแผ่นตะกั่วชุดหนึ่งแปะติดกับหน้าอก มีการบันทึกในขณะที่ออกกำลังกาย เช่น การเดินบนสายพาน หรือการขี่จักรยานอยู่กับที่ การออกกำลังกายนี้จะทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้น และความดันเลือดเพิ่มสูงขึ้น การทดสอบนี้ใช้วัดค่าการตอบสนองของหัวใจต่อความเครียดทางร่างกายด้วย เช่น ความผิดปกติเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าในร่างกาย จำนวนของเลือดที่ไหลไปสู่กล้ามเนื้อหัวใจ และกล้ามเนื้อหัวใจที่ตอบสนองต่อการออกกำลังกาย

ตรวจ ECHO คืออะไร

การตรวจ หัวใจ ด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography) หรือ ECHO คือการส่งคลื่นเสียงที่ปลอดภัยเข้าไปยังบริเวณทรวงอก จากนั้นจึงรับเสียงที่สะท้อนออกมา นำข้อมูลที่สะท้อนกลับนั้นไปแปลเป็นภาพให้เห็นบนจอ ซึ่งจะแสดงถึง ขนาด รูปร่าง  การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ และลิ้นหัวใจ การตรวจนี้ปลอดภัยและไม่เจ็บ สามารถทำได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องอดอาหาร

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  พรีเมี่ยมคลินิก โรงพยาบาลเพชรเวช

02 718 1515 ต่อ 372

หรือ INBOX : FACEBOOK โรงพยาบาลเพชรเวช

 

------

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 หัวใจแข็งแรง ... สร้างได้