สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

แพ็กเกจ

ลดรายจ่าย เพิ่มสุขภาพดีแม้ฝนตก อยากให้คุณสุขภาพดี ยิ่งตรวจ ยิ่งดี ยิ่งป้องก่อนป่วย

 กับโปรแกรมตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเพชรเวช Mid Year  healthy 542.-

 No.  Item  Item
 1  ตรวจสุขภาพโดยแพทย์  Physical Examination
 ตรวจความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง  Vital Signs
 ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด  Fasting Blood Sugar (FBS)
 ตรวจการทำงานของตับ  SGPT
 ตรวจการทำงานของไต  Creatinine
 ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลไขมันในเลือด  Cholesterol
 ตรวจหาระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด  Triglycerride
 ตรวจปัสสาวะ  Urine Examination
 ตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลือด  Complete Blood Count ( CBC )
10   ตรวจเอ็กซเรย์ปอด  Chest X-ray
11   รายงานผลตรวจ  Check Up Report
12   ค่าบริการโรงพยาบาล  
13   ค่าบริการ OPD  

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ

1.  จำหน่ายโปรแกรม วันนี้  - 15 กรกฎาคม 2562 บริเวณการเงิน อาคาร A ชั้น 1

2.  ใช้บริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ 15 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2562 และกรุณานัดหมายเพื่อเข้ารับการตรวจล่วงหน้า

3.  แพ็คเกจรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

4.  กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 10 - 12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ

5.  สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยเท่านั้น

6.  ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือทอนเงินได้

กติการับกระเป๋า

1.  ซื้อคูปองโปรแกรมตรวจสุขภาพ 542 บาท (ห้าร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น (ธนาคารกรุงศรี บัญชี เพชรบุรีการแพทย์ เลขที่ 034-1-42454-8)  โดยส่งเอกสารการโอนมาทาง inbox Page facebook

2.  กดไลค์เพื่อเป็นแฟนเพจของ โรงพยาบาลเพชรเวช-PetcharavejHospital

3.  Like & Share กิจกรรมโดยตั้งเป็นสาธารณะ

4.  Tag เพื่อนใต้โพสต์ พร้อมบอก 1 เหตุผลข้อดีในการตรวจสุขภาพ และใส่Hashtag

 

ระยะเวลากิจกรรม : 8-14 กรกฏาคม 2562

ประกาศรายชื่อ : 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น.

 

หมายเหตุการรร่วมกิจกรรม Happy Hour by เพชรเวช

1. ขอสงวนแจกรางวัล 1 รางวัล ต่อ ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่านตลอดระยะเวลากิจกรรม

2. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องดำเนินการซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ 542 บาท (ธนาคารกรุงศรี บัญชี เพชรบุรีการแพทย์ เลขที่ 034-1-42454-8)  โดยส่งเอกสารการโอนมาทาง inbox เพื่อแจ้งยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 พร้อมทั้งดำเนินการLike & Share ผ่าน FB

3. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องส่ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ และสำเนาบัตรประชาชน มาทาง inbox เพื่อแจ้งยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว

4. ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ขายต่อ เปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสด หรืออย่างอื่นได้

5. ขอสงวนสิทธิ์แจกรางวัลให้กับผู้ร่วมกิจกรรมที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล หรือแก้ไข เพิ่มเติม เงื่อนไขในกติกาต่างๆ 

7. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฎิบัติตามกฎ และข้อตกลงของกิจกรรม และ/หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎกติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้

8. ผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าตอบแทน, ค่าเสียหาย หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญาจากการ่วมกิจกรรมในครั้งนี้

9. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์พิมพ์ และ/หรือเผยแพร่รายชื่อ รูปถ่าย ของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ธุรกิจทั้งในปัจจุบัน และ/หรือในอนาคตได้โดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทน

10. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม อันเนื่องจากปัญหาของระบบ หรือเทคนิคที่เกิดจากการกระทำขอบบุคคลที่สาม

11. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

02 718 1515 ต่อ 226

หรือ INBOX : FACEBOOK โรงพยาบาลเพชรเวช

 

------

บทความที่เกี่ยวข้อง

 - Q&A รู้ก่อนตรวจสุขภาพ