สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

แพ็กเกจ

ต้อนรับเทศกาลวันแม่  ส่งความสุข ... สุขภาพดีด้วย โปรแกรมตรวจสุขภาพ MOM & ME

พร้อมแพ็กเกจเสริม (ตรวจคัดกรองทางนรีเวช)

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ

1. จำหน่ายโปรแกรม 1สิงหาคม-31ตุลาคม 2562 บริเวณการเงิน อาคาร A ชั้น 1

2. ใช้บริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ 1สิงหาคม-31ตุลาคม 2562

   และกรุณานัดหมายเพื่อเข้ารับการตรวจล่วงหน้า

3. แพ็กเกจรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

4. กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 10 - 12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ

5. สงวนสิทธิ์การซื้อโปรแกรมเฉพาะชาวไทยเท่านั้น

6. ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือทอนเงินได้

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

02 718 1515 ต่อ  226

02 718 1515 ต่อ  128