สายด่วน 24 ช.ม. : 02 718 1515

แพ็กเกจ

การตั้งครรภ์ เป็นช่วงเวลาที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาวะร่างกาย และสภาวะจิตใจ ต้องปรับตัวทำความเข้าใจ และเตรียมพร้อมกับการเติบโตในแต่ละช่วงเวลา

ตลอด 9 เดือน ของการตั้งครรภ์ เพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดของ คุณแม่และลูกน้อย และพร้อมเติมเต็มคำว่า “ครอบครัว” ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

02 718 1515 ต่อ  372