คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย
A : หากมีอาการไข้ ไม่สบายเกิดขึ้นช่วงเวลากลางคืน ก่อนตัดสินใจเดินทางมาโรงพยาบาล ท่านอาจโทรศัพท์ปรึกษาวิธีการลดไข้เบื้องต้น ที่โทร. 027181515 ต่อ แผนกฉุกเฉิน รพ.เพชรเวช
A : ปัจจุบันรพ.เพชรเวช มีโปรแกรมตรวจสุขภาพแบบโกลด์แพคเกจ และซิลเวอร์แพคเกจ ไว้รองรับท่านที่สนใจการตรวจสุขภาพเพื่อดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ขณะเดียวกันท่านที่ช้บริการดังกล่าว ก็จะได้รับส่วนลด และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามประเภท โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ โทร.027181515 ต่อ 226-7 , 188-9
A : รพ.เพชรเวช ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยประกันสังคม ผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ
A : เมื่อคุณมีความประสงค์จะนัดหมายแพทย์ เพื่อเข้ามาขอคำปรึกษา หรือรับการตรวจวินิจฉัย รักษาอาการเจ็บป่วย หรือเลื่อนนัดเนื่องจากติดธุระ คุณสามารถดำเนินการได้โดย 1. โทร 0-27181515 ต่อไปยังแผนกหรือคลินิกที่คุณต้องการนัดหมายแพทย์ แล้วติดต่อแจ้งความประสงค์กับพยาบาล หรือพนักงานผู้ช่วยพยาบาล กรณีนี้เหมาะสำหรับการนัดหมายเพื่อมารับการตรวจวินิจฉัย รักษา ติดตามอาการ หรือมีความประสงค์จะขอเลื่อนนัดหมายที่มีอยู่แล้ว 2. โทร 0-27181515 ต่อไปยังแผนกหรือคลินิกที่คุณต้องการขอรับคำปรึกษา และขอคำปรึกษาเบื้องต้นกับพยาบาลก่อน หรือหากคุณประสงค์ที่จะขอคำปรึกษาจากแพทย์ คุณสามารถแจ้งความประสงค์กับพยาบาลได้ ซึ่งพยาบาลจำเป็นจะต้องขอเวลาในการพิจารณาว่าแพทย์ท่านที่คุณจะขอคำปรึกษานั้น ว่างเพียงพอที่จะให้คำปรึกษาหรือไม่ อย่างไร
A : ปัจจุบันรพ.เพชรเวช จัดบริการแบบเหมาจ่าย หรือที่เราคุ้นเคยกับคำว่า "แพคเกจ" ไว้คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านที่สนใจรูปแบบบริการที่สามารถทราบค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน บริหารค่าใช้จ่ายได้ง่ายและท่ีสำคัญคือ ราคาประหยัด อาทิ คลอดเหมาจ่าย ,​ ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเหมาจ่าย , ตรวจสุขภาพแบบเหมาจ่าย เป็นต้น ท่านที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.027181515 # 0 , 188 - 9