ทุกสิทธิการรักษา
ทุกสิทธิการรักษา

สิทธิร่วมของทางโรงพยาบาลเพชรเวชท่านจะสามารถเลือกใช้สิทธิเพิ่มได้อีก 1 สิทธิเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวแทนการจ่ายด้วยเงินตนเอง หากใช้สิทธิร่วมตรงตามเงื่อนไขสามารถเข้ารับบริการที่ Premium Clinic ชั้น 16 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

 

สิทธิประกันชีวิต

 

สิทธิประกันชีวิต

 

ผู้ใช้บริการสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ท่านได้ซื้อความคุ้มครองจากบริษัทประกันนั้น ๆ

 

กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถสอบถามรายชื่อบริษัทประกันก่อนเข้ารับบริการผ่านช่องทางดังนี้

 

Call : ตรวจสอบรายชื่อบริษัทประกันได้ที่ 1390 ต่อ 262

จันทร์ - ศุกร์  (09.00-17.00 น.)

วันเสาร์ 09.00-16.00น.

 

Walk-in : แสดงบัตรเพื่อตรวจสอบสิทธิที่ศูนย์บริการ เช่น บัตรประกัน หรือเลขกรรมธรรม์ เป็นต้น

จันทร์ - ศุกร์  (09.00-17.00 น.)

วันเสาร์ 09.00-16.00น.

 

Line :  คลิก@petcharavej 24 ชั่วโมง  

Email  : info@petcharavej.com

 

บริการผู้ป่วยนอก

 

ผู้ป่วยนำเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประชาชน หน้าบัตรประกับสังคม หรือใบเคลมประกัน ที่มีการลงนามเรียบร้อยแล้วมายื่นที่โรงพยาบาล หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ผู้ป่วยต้องชำระส่วนเกินเอง

 

บริการผู้ป่วยในที่ไม่ได้นัดไว้ล่วงหน้า

 

 • ติดต่อโรงพยาบาลเพื่อทำนัด และให้ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ
   
 • เจ้าหน้าที่เช็กสิทธิบริษัทประกันเพื่อเคลมประกัน
   
 • เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งสิทธิในการเคลมประกัน
   
 • หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ผู้ป่วยต้องชำระส่วนเกินเอง

 

หมายเหตุ : กรณีผู้ป่วยมีสิทธิร่วม สามารถใช้สิทธิร่วมได้

 

......................................................................................

 

สิทธิร่วม

 

สิทธิร่วม

 

ผู้เข้ารับบริการกับทางโรงพยาบาลเพชรเวชสามารถใช้สิทธิที่ตนพึงมีได้มากกว่า 1 สิทธิโดยจะสามารถใช้สิทธิใดก็ได้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่อาจเกินวงเงินของสิทธิประกันต่าง ๆ เพราะในบางครั้งวงเงินค่ารักษาพยาบาลอาจเกินกว่าสิทธิ 1 สิทธิที่ท่านมีจึงทำให้ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบค่ารักษาในส่วนเกินด้วยตนเอง แต่หากเป็นสิทธิร่วมของทางโรงพยาบาลเพชรเวชท่านจะสามารถเลือกใช้สิทธิเพิ่มได้อีก 1 สิทธิเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวแทนการจ่ายด้วยเงินตนเอง ตัวอย่างเช่น

 

 • กรณีผู้ป่วยมีค่ารักษาพยาบาล จำนวน 2,500 บาท ผู้ป่วยมีประกันชีวิตคุ้มครอง OPD จำนวน 1,000 บาท ส่วนต่างผู้ป่วยจะสามารถใช้สิทธิประกันสังคม OPD ได้ 1,500 บาท
   
 • กรณีผู้ป่วยมีค่ารักษาพยาบาล จำนวน 2,500 บาท ผู้ป่วยมีประกันชีวิตคุ้มครอง OPD จำนวน 1,000 บาท ส่วนต่างผู้ป่วยจะสามารถใช้สิทธิประกันบริษัทคู่สัญญา OPD ได้ 1,500 บาท กรณีบริษัทคู่สัญญา (บริษัทสามารถวางบิลค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลได้)

 

กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถสอบถามรายชื่อบริษัทประกันก่อนเข้ารับบริการผ่านช่องทางดังนี้

 

Call : ตรวจสอบรายชื่อบริษัทประกันได้ที่ 1390 ต่อ 150

จันทร์ - ศุกร์  (09.00-17.00 น.)

วันเสาร์ 09.00-16.00น.

 

Walk-in : แสดงบัตรเพื่อตรวจสอบสิทธิที่ศูนย์บริการ เช่น บัตรประกัน หรือเลขกรรมธรรม์ เป็นต้น

จันทร์ - ศุกร์  (09.00-17.00 น.)

วันเสาร์ 09.00-16.00น.

 

Line : คลิก@petcharavej

Email  : info@petcharavej.com

 

บริการผู้ป่วยนอก

 

ผู้ป่วยนำเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประชาชน หน้าบัตรประกับสังคม หรือใบเคลมประกัน ที่มีการลงนามเรียบร้อยแล้วมายื่นที่โรงพยาบาล

หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ผู้ป่วยต้องชำระส่วนเกินเอง

 

บริการผู้ป่วยในที่ไม่ได้นัดไว้ล่วงหน้า

 

 • ติดต่อโรงพยาบาลเพื่อทำนัด และให้ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ
   
 • เจ้าหน้าที่เช็กสิทธิบริษัทปรื่ะกันเพื่อเคลมประกัน
   
 • เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งสิทธิในการเคลมประกัน
   
 • กรณีมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินนอกเหนือจากสิทธิประกันสังคม และสิทธิบัตรทอง ผู้ป่วยต้องชำระส่วนเกินเอง

 

นอกจากนี้หากใช้สิทธิร่วมตรงตามเงื่อนไขท่านยังสามารถเข้ารับบริการที่ Premium Clinic ได้อีกด้วย

 

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30-20.00 น.

ตึก/ชั้น : A/16 และ B/1

โทร. 1390

 

......................................................................................

 

สิทธิประกันสังคมเพชรเวช

 

สิทธิประกันสังคม

 

สำหรับผู้ใช้บริการที่ถือบัตรประกันสังคมโรงพยาบาลเพชรเวช จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

 

 • บริการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าบริการ ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์เวลา 08.00-12.00 น. โดยเตรียมเพียงบัตรประจำตัวประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้เลย โดยต้องงดน้ำงดอาหารหลังเที่ยงคืนก่อนมาตรวจสุขภาพ กรณีคนไข้มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไม่ต้องงดน้ำงดอาหาร
   
 • สิทธิประกันตนสำหรับครอบครัว ที่มีนามสกุลเดียวกันสามารถใช้สิทธิของคนในครอบครัวที่มีสิทธิประกันตนได้ โดยจะได้รับส่วนลดค่าห้องและค่ายา 10% โดยนำสิทธิของผู้มีประกันตนมายื่นเพื่อแสดงการใช้สิทธิดังกล่าวได้ทันที

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.

สอบถามสิทธิ์ตรวจสุขภาพโดยใช้ประกันสังคมฟรี

โทร. 1390 ต่อ 202

ตึก/ชั้น : B/1

 

เช็คสิทธิการรักษาประกันสังคม

โทร. 1390 ต่อ 158, 104

ตึก/ชั้น : B/6

 

......................................................................................

 

สิทธิบัตรทอง

 

เรามีบริการสิทธิบัตรทองเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย โดยท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้ 

 

 • ให้การดูแลและการส่งเสริมสุขภาพสตรีที่ตั้งครรภ์
   
 • การตรวจ การดูแลรักษาโรค รวมถึงค่ายา
   
 • ค่าห้องทั่วไป
   
 • บริการให้คำปรึกษากับผู้ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ
   
 • ให้การดูแลและการส่งเสริมสุขภาพของเด็ก
   
 • คุ้มครองโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น ผ่าตัดหัวใจ รักษามะเร็ง ต้อกระจก เป็นต้น

 

หลักฐานในการยื่นใช้สิทธิบัตรทอง

 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ หรือบัตรที่รัฐออกให้และมีรูปของผู้ใช้สิทธิกำกับอยู่
   
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (หากที่อยู่จริงไม่ตรงตามทะเบียนบ้านต้องมีผู้รับรองที่อยู่ให้ด้วย)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-16.00น. (ปิดลงทะเบียน 15.30 น.)

ตึก/ชั้น : C/1

เบอร์ติดต่อ : 1390 ต่อ 248, 249

 

"เราจะทำทุกอย่างเพื่อให้คนไข้ทุกคนปลอดภัย เพราะเป็นเป้าหมายหลักที่ยึดถือมาตลอด

โรงพยาบาลเพชรเวชจึงยังคงตั้งมั่นให้บริการ ทั้งประกันสังคม, และสิทธิ์ร่วมอื่น ๆ"