ข่าวสารวัคซีนทางเลือกโรงพยาบาลเพชรเวช/“โมเดอร์นา” (Moderna)
ข่าวสารวัคซีนModernaโรงพยาบาลเพชรเวช

เลขที่อนุมัติ ฆสพ.สบส 3500/2564 สื่ออินเตอร์เน็ต - หน้าเว็ปไซต์ (Website)

 

 

สำหรับผู้ที่จองวัคซีน Moderna รอบที่ 1 (จอง+ชำระค่าวัคซีน เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564)เท่านั้น

 

ขอให้ท่าน“ระบุเดือนที่จะเข้ารับบริการ” ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดสรรคิวในลำดับต่อไป

 

ลงทะเบียนคลิก >> https://forms.gle/3Djgto8m6HYYetf97


ท่านที่จองรอบที่ 1 เท่านั้น ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม Line Official : @petcharavej

 

 

 

 

สำหรับผู้ที่จองวัคซีน Moderna รอบที่ 2-4 (จอง+ชำระค่าวัคซีน เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564)เท่านั้น


ขอให้ท่าน“ระบุเดือนที่จะเข้ารับบริการ”  เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดสรรคิวในลำดับต่อไป โดยคาดว่าจะได้รับการจัดสรรรับวัคซีนโดยประมาณไตรมาสที่ 1 (2565)

 

ลงทะเบียนคลิก >> https://forms.gle/TfCV6g6EWbV97iEi9


ท่านที่จองรอบที่ 2 เท่านั้น ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม Line Official : @petcharavej

ท่านที่จองรอบที่ 3-4 เท่านั้น ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม Line Official : @pcvh

 

   

  

       ทั้งนี้ "รัฐบาลได้ดำเนินการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม" ซึ่งการจองวัคซีนทางเลือกประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้โดยชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

       โรงพยาบาลเพชรเวช เตรียมให้บริการวัคซีนทางเลือกป้องกัน COVID-19 วัคซีน Moderna โดยรอบที่ 1 คาดว่าจะได้การจัดสรรรับวัคซีนโดยประมาณไตรมาสที่ 4 (2564) และรอบที่ 2- 4 คาดว่าจะได้การจัดสรรรับวัคซีนโดยประมาณไตรมาสที่ 1 (2565) ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลเพชรเวชจึงขอยืนยันความประสงค์ของผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการวัคซีนซึ่งมีจำนวนจำกัด (สำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น) โดยมีรายละเอียดดังนี้


บริการฉีดวัคซีน Moderna
 

  • Full Dose (จำนวน 1 ท่าน ฉีด 2 เข็ม) ราคาประมาณการ 3,300 บาท
  • Booster Dose (ผู้ที่ฉีดครบ 2 เข็มแล้ว รับวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิ) ราคาประมาณการ 1,650 บาท

 

 

 

 

 

 

ระยะห่างในการรับวัคซีนทางเลือก Moderna

 

สำหรับผู้ยังไม่เคยฉีดวัคซีนโควิดชนิดใดๆ มาก่อน 
 

  • ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์

 

สำหรับท่านที่ได้รับวัคซีนโควิดชนิดใด ๆ มาแล้ว (ทั้งแบบ 1 หรือ 2 เข็ม)
 

  • เคยรับการฉีดวัคซีน Sinovac แล้ว 1 เข็ม ต้องการฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna เป็นเข็มที่ 2 แนะนำให้ฉีดห่างจากเข็มที่ 1 ระยะเวลา 4 สัปดาห์
  • เคยรับการฉีดวัคซีน  Astrazeneca แล้ว 1 เข็ม ต้องการฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna เป็นเข็มที่ 2 แนะนำให้ฉีดห่างจากเข็มที่ 1 ระยะเวลาไม่เกิน 4 -12 สัปดาห์

 

เคยได้รับวัคซีนโควิดมาแล้ว 2 เข็ม

ไม่ว่าท่านเคยได้รับวัคซีนโควิดชนิดใดมาก่อน สามารถฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna เป็นเข็มที่ 3 เพื่อเป็นการกระตุ้นได้ แนะนำให้ฉีดห่างจากเข็มที่ 2 ระยะเวลามากกว่า 12-24 สัปดาห์

 

  

ลำดับการฉีดวัคซีน Moderna
 

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรวัคซีนให้ตามลำดับการโอนชำระเงินค่าจองวัคซีนที่มีการลงทะเบียนในระบบมาแล้วเท่านั้น ซึ่งอาจเกิดเหตุการณ์จำนวนวัคซีนที่ได้รับมาไม่เพียงพอต่อจำนวนสั่งจอง และมีจำนวนจำกัด

 

แจ้งเตือนก่อนเข้ารับบริการฉีดวัคซีน Moderna

หากทางโรงพยาบาลฯ ได้รับการจัดสรรวัคซีนเรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งวันและเวลาฉีดวัคซีนอีกครั้งผ่านทาง SMS หรือ Email

 


กรณีคืนเงิน
 

กรณีที่ท่านไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตามที่ได้ทำการจองไว้ ขอรับเงินคืนตามจำนวนที่ได้ชำระเข้ามา ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับทราบผลการจัดสรรและได้รับรายละเอียดการโอนเงินจากผู้จอง

*กรณีแจ้งยกเลิก หรือแจ้งไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีน โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี


หมายเหตุ
 

- ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ และประกันการแพ้วัคซีนแล้ว ยกเว้นในกรณีที่มีการตรวจเพิ่ม เช่น ตรวจสุขภาพ หรือพบแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยอื่นๆ ท่านต้องชำระเงินเพิ่มเติม

 

 

 


ช่องทางติดต่อ

Line Official : @pcvh

*โรงพยาบาลเพชรเวชดูแลทุกสิทธิ์การรักษา
เพื่อให้ข้อความ Line เป็นระเบียบ
และไม่กระทบต่อข้อความของผู้รับบริการ รพ.

โรงพยาบาลเพชรเวชขอเปิด Line Official : @pcvh
อีกช่องทางสำหรับจองวัคซีน Moderna ค่ะ/ครับ (ถ้าใช้ในวาระอื่นจะทำการแจ้งเพิ่มเติม)