โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ C.1.2 รู้จักไว้ก่อน
โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ C.1.2 รู้จักไว้ก่อน

โควิด-19 C.1.2 เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่มีการกลายพันธุ์ในตำแหน่งสำคัญมีแนวโน้มคล้ายคลึงกับสายพันธุ์เดลต้า แต่ในความรุนแรง ความสามารถในการแพร่พันธุ์ และการเลี่ยงภูมิคุ้มกันยังอยู่ระหว่างการศึกษากันต่อไป โควิด-19 C.1.2 ยังไม่มีรายงานว่าพบในไทย และยังไม่ถูกจัดเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล อย่างไรก็ตามไวรัสตัวใหม่นี้ยังมีรายงานการแพร่ระบาดในบางประเทศอยู่

 

โควิด-19 C.1.2 คืออะไร

 

ในส่วนของการกลายพันธุ์โควิด-19 C.1.2 เกิดขึ้นจากสายพันธุ์ C.1 ซึ่งเป็นจุดที่เกิดการกลายพันธุ์บ่อยที่สุด นอกจากนี้สถาบัน Communicable Diseases and the KwaZulu-Natal Research Innovation and Sequencing Platform ที่แอฟริกาใต้ยังเชื่อว่าโควิดสายพันธุ์ C.1.2 อาจมีความสามารถในการแพร่ระบาดที่รวดเร็ว ซึ่งต้องรอผลการยืนยันอีกที

 

โควิด-19 C.1.2 มาจากไหน

 

เป็นโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่พบครั้งแรกในแถบแอฟริกาใต้ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา จากการรายงานพบการระบาดออกเป็นวงกว้างไปในหลายพื้นที่ทั้งยุโรป เอเชีย รวมไปถึงบางประเทศในแถบโอเชียเนีย จากข้อมูล กระทรวงสาธารณสุขยังยืนยันว่าไม่มีการพบเชื้อสายพันธุ์ C.1.2 ในประเทศไทยแต่อย่างใด

 

โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ C.1.2

 

วัคซีนป้องกันโควิด-19 C.1.2 ได้หรือไม่

 

โควิดสายพันธุ์นี้ยังไม่ได้ถูกจัดอยู่ใน “กลุ่มเชื้อกลายพันธุ์ที่น่ากังวล” อีกทั้งโควิดสายพันธุ์เดลต้ายังเป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงที่สุดในขณะนี้ ในส่วนของวัคซีนเบื้องต้นมีการคาดการณ์ว่าจะยังสามารถรับมือได้ใกล้เคียงกับการรับมือกับสายพันธุ์ใหม่อื่น ๆ

 

โควิด-19 C.1.2 มีแนวโน้มสูญพันธุ์ก่อนการระบาดหรือไม่

 

การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ส่วนมากมักจะสูญพันธุ์เนื่องจากการกลายพันธุ์ที่ไม่แข็งแรง กรณีสายพันธุ์เดลต้าที่มีความรุนแรงและเกิดการระบาดในปัจจุบันเกิดจากการกลายพันธุ์ที่ตำแหน่งสำคัญซึ่งเอื้อต่อการอยู่รอด เช่นเดียวกับสายพันธุ์ C.1.2 ที่มีการกลายพันธุ์ในลักษณะเดียวกัน แต่ยังต้องติดตามศึกษาข้อมูลต่อไปว่าจะมีความสามารถในการอยู่รอดมากน้อยแค่ไหน

 

โควิด-19 C.1.2 ด้วยความสามารถบางอย่างที่มีแนวโน้มคล้ายคลึงกับสายพันธุ์เดลต้า จึงทำให้มันเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่ถูกศึกษาเพื่อรับมือในอนาคตหากเกิดการระบาด และถึงแม้จะยังไม่ปรากฏในประเทศไทยเราก็ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดดังเดิม

 

ข้อมูลอ้างอิง