พญ.เอมิกา ไพรพนาพงศ์
พญ.เอมิกา ไพรพนาพงศ์
ผู้เชี่ยวชาญสาขา : อายุรศาสตร์
แผนก : คลินิกอายุรกรรม
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติการศึกษา
สถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตร์ ที่ สงขลานครินทร์
ปี 2556

วุฒิการศึกษา
- วุฒิบัตร อายุรศาตร์ สงขลานครินทร์
ปี 2560

เวลาออกตรวจ (2020-03-23 ถึง 2020-03-29)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์