พญ.เอมิกา ไพรพนาพงศ์
พญ.เอมิกา ไพรพนาพงศ์
ความชำนาญเฉพาะทาง : อายุรศาสตร์
อนุสาขา :
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติแพทย์
การศึกษา
แพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2556

วุฒิบัตร
อายุรศาตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2560

เวลาออกตรวจ (2022-01-24 ถึง 2022-01-30)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์