พญ.ชนิดาภา ชุติโภคากวิน
พญ.ชนิดาภา ชุติโภคากวิน
ผู้เชี่ยวชาญสาขา : เวชปฏิบัติ
แผนก : คลินิกประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติการศึกษา
สถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตร์ที่ ม.มหิดล
ปี 2556

วุฒิการศึกษา
- -
ปี -

เวลาออกตรวจ (2020-03-23 ถึง 2020-03-29)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์