พญ.ชนิดาภา ชุติโภคากวิน
พญ.ชนิดาภา ชุติโภคากวิน
ความชำนาญเฉพาะทาง : เวชปฏิบัติ (คลินิกประกันสุขภาพถ้วนหน้า)
อนุสาขา :
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติแพทย์
การศึกษา
แพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
2556

วุฒิบัตร

เวลาออกตรวจ (2022-01-24 ถึง 2022-01-30)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์