นพ.ธนิสร พงษ์ขจรกิจการ
นพ.ธนิสร พงษ์ขจรกิจการ
ผู้เชี่ยวชาญสาขา : เวชปฏิบัติ
แผนก : คลินิกประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติการศึกษา
สถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตร์ ที่ รามา
ปี 2560

วุฒิการศึกษา
- -
ปี -

เวลาออกตรวจ (2020-03-23 ถึง 2020-03-29)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์