นพ.ธนิสร พงษ์ขจรกิจการ
นพ.ธนิสร พงษ์ขจรกิจการ
ผู้เชี่ยวชาญสาขา : เวชปฏิบัติอิ (คลินิกประกันสุขภาพถ้วนหน้า)
แผนก :
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติการศึกษา
สถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตร์ ที่ รามา
ปี 2560

วุฒิการศึกษา
- -
ปี -

เวลาออกตรวจ (2021-10-11 ถึง 2021-10-17)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์