พญ.หทัยชนก ศรีไพโรจน์
พญ.หทัยชนก ศรีไพโรจน์
ผู้เชี่ยวชาญสาขา : จักษุวิทยา
แผนก : คลินิกจักษุ
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติการศึกษา
สถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตร์ ที่ ม.ธรรมศาสตร์
ปี 2550

วุฒิการศึกษา
- วุฒิบัตร สาขา จักษุวิทยา ที่ ม.ธรรมศาสตร์
ปี 2556

เวลาออกตรวจ (2020-03-23 ถึง 2020-03-29)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์