นพ.มนชัย ตีรอรุณศิริ
นพ.มนชัย ตีรอรุณศิริ
ผู้เชี่ยวชาญสาขา : อายุรศาสตร์
แผนก : คลินิกอายุรกรรม
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติการศึกษา
สถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตร์ที่ ศิริราช
ปี 2535

วุฒิการศึกษา
- วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ ที่ศิริราช
ปี 2541

เวลาออกตรวจ (2020-03-23 ถึง 2020-03-29)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

 บทความจากแพทย์

ทดสอบ