พญ.นฤมล เตียรถ์วิจิตร
พญ.นฤมล เตียรถ์วิจิตร
ผู้เชี่ยวชาญสาขา : อายุรกรรมประสาท (คลินิกอยุรกรรม)
แผนก : คลินิกอายุรกรรม
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติการศึกษา
สถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตร์ที่ รพ.หาดใหญ่
ปี 2556

วุฒิการศึกษา
- วุฒิบัตร ประสาทวิทยา ที่ สถาบันประสาทวิทยา
ปี 2560

วุฒิการศึกษา
- ผ่านการฝึกทักษะระบบจำลองการอบรมการช่วยชีวิตชั้นสูง
เวลาออกตรวจ (2021-10-11 ถึง 2021-10-17)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์