พญ.ณัชชา บัวชุม
ผู้เชี่ยวชาญสาขา : อายุรกรรมโรคไต (คลินิกอายุรกรรม)
แผนก : คลินิกอายุรกรรม
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติการศึกษา
สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2554

วุฒิการศึกษา
อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
2560

วุฒิการศึกษาอื่นๆ
อายุรศาสตร์ โรคไต โรงพยาบาลรามาธิบดี
2563
เวลาออกตรวจ (2021-11-22 ถึง 2021-11-28)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์