พญ.แพร ทรัพย์สำรวย
พญ.แพร ทรัพย์สำรวย
ผู้เชี่ยวชาญสาขา : สูติ-นรีเวช
แผนก : สูตินรีเวช
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติการศึกษา
สถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตร์ ที่ ม.ขอนแก่น
ปี 2546

วุฒิการศึกษา
- วุฒิบัตร สาขา สูติศาสตร์ ที่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ปี 2553

เวลาออกตรวจ (2020-08-03 ถึง 2020-08-09)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์