พญ.ปิ่นพธู แสงโชติ
พญ.ปิ่นพธู แสงโชติ
ผู้เชี่ยวชาญสาขา : สูติ-นรีเวช
แผนก : สูตินรีเวช
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติการศึกษา
สถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตร์ ที่ ม.ธรรมศาสตร์
ปี 2553

วุฒิการศึกษา
- วุฒิบัตร สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ที่ รามา
ปี 2557

เวลาออกตรวจ (2020-03-23 ถึง 2020-03-29)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์