นพ.รัฐพร ดอนนาปี
นพ.รัฐพร ดอนนาปี
ผู้เชี่ยวชาญสาขา : ศัลยศาสตร์
แผนก : ศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัด
ทำการนัดหมายแพทย์ท่านนี้
ประวัติการศึกษา
สถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตร์ ที่ ม.สงขลานครินทร์
ปี 2552

วุฒิการศึกษา
- วุฒิบัตร สาขา ศัลยศาสตร์ทั่วไป ที่ ม.สงขลานครินทร์
ปี 2557

เวลาออกตรวจ (2020-03-23 ถึง 2020-03-29)
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์